Stad en landcoalitie

Met trots en dankbaarheid heeft fractievoorzitter Simone Meijnen op 22 mei 2023 het kersverse coalitieakkoord “Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn” gepresenteerd in het Stadhuis van Alkmaar. 

Kandidaat-wethouders

Ook op 22 mei zijn de kandidaat-wethouders bekend gemaakt. Namens D66 Alkmaar is Christian Schouten voorgedragen.

Christian komt uit Oudorp en kent Alkmaar en de Alkmaarse politiek op zijn duimpje. Hij was al raadslid. Zijn portefeuilles worden financiën, duurzaamheid, energie, asielbeleid, de coördinatie van de ontwikkeling van het Alkmaars Kanaal, algemene evenementen en diversiteit.

Op 24 mei is de benoeming en installatie van de wethouders gepland.

Stad en landcoalitie

D66 gaat als Stad en Landcoalitie de komende 3 jaar de gemeente besturen samen met OPA, BAS, VVD, CDA en SPA. De fractie van D66 is dankbaar voor de positieve inzet van alle betrokken partijen en trots op deze kleurrijke coalitie en op dit coalitieakkoord dat de naam draagt “Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn”.
D66 is er altijd duidelijk in geweest dat we met partijen willen samenwerken die een afspiegeling zijn van de keuze van de Alkmaarse bevolking en dat is gelukt. We zijn een mooie mix van landelijke en lokale partijen.
Ons gezamenlijk belang is het vertrouwen van de Alkmaarders in de politiek terugwinnen. Want die zijn belangrijk voor ons!
 
De coalitie presenteert een akkoord waarin zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de behoeften van alle Alkmaarders.
Alkmaar wil een inclusieve, groene en financieel gezonde gemeente zijn waar iedereen prettig kan leven, wonen en werken. Een plek waar kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en waar ouderen langer een vitaal leven kunnen leiden.
De coalitie streeft naar rust en evenwicht in het bestuur. Zorgvuldige en transparante besluitvorming vormt het uitgangspunt van handelen. Het politieke debat en de gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden gevoerd op basis van wederzijds respect. 

Simone Meijnen:

Het streven was om de gemeente weer zo snel mogelijk te besturen en dat is gelukt. Wij zijn blij en tevreden met het bereikte akkoord. Het bevat een mooie combinatie van voortzetting van huidig beleid en nieuwe elementen, nodig voor de uitdagingen waar de gemeente Alkmaar voor staat. 

D66 kijkt uit naar de samenwerking binnen de coalitie en met de gehele gemeenteraad, de komende jaren, voor een mooie toekomst van Alkmaar!

We wensen Christian na zijn benoeming door de raad heel veel succes in zijn nieuwe functie. Ook verwelkomen we Marion de Jong! Omdat er een plaats vrij is gekomen nu Christian wethouder wordt, zal onze gewaardeerde Marion de Jong zijn plaats op 24 mei innemen. Zij zal dan na jaren hard gewerkt te hebben als fractie-assistent worden beëdigd als raadslid! Ook Marion veel succes!
Op de ledenvergadering van 7 juni zal de fractie vragen van leden beantwoorden over het coalitieakkoord dat u hier kunt downloaden. 

Beeld: D66