In gesprek met elkaar

Op 22 maart kwam een deel van de leden van de afdeling D66 Alkmaar bij elkaar om de huidige politieke situatie in de gemeente te bespreken. 

SP

Bij aankomst werden de 30 leden verrast door leden van de SP die ons van soep voorzagen met de leus: “Stop stilstand. Stem vooruit. Ga voor de progressieve optie! We houden het contact graag warm.” Dit advies en de soep werd hartelijk in ontvangst genomen. Nog dank daarvoor!

Ledenvergadering

De fractie heeft de huidige situatie toegelicht en verteld hoe we in deze situatie verzeild zijn geraakt. Een aantal misverstanden werd uit de weg geruimd en ongegronde uitspraken in de media gecorrigeerd. Kritische vragen werden gesteld en meningen kunnen verschillen. Daar zijn we een open partij voor.
Vervolgens ging de blik weer vooruit en werd het informatieproces toegelicht. Ook werden verschillende scenario’s voor de toekomst doorgesproken. De voorkeur in het informatieproces voor de D66 fractie ligt op dit moment bij een brede coalitie, om een stabiel bestuur in de gemeente Alkmaar mogelijk te maken.
De leden wensen de fractie in ieder geval veel wijsheid toe om dit in goede banen te leiden.