Goed nieuws

Duurzame energiebronnen groeien snel, er is optimisme over de inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan. Een hoopvol vooruitzicht.

Duurzaam groeit

Het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen stijgt in Nederland (Bron: CBS). Ook in de gemeente Alkmaar.

Vooruit kijken

Echter, elke oplossing voor een probleem levert een nieuw probleem op. Het netwerk is vol, we kunnen onze energie niet meer kwijt. Nieuwe ideeën en benaderingen zijn nodig. Niet door achteruit te kijken en terug te vallen op “hoe goed het vroeger was”, maar door vooruit te kijken en steeds weer de best mogelijke oplossing te vinden voor een nieuw probleem. Dat is de positieve manier die D66 inzet om in te spelen op de constante stroom van veranderende omstandigheden. Dat is vooruitgang

Pocityf Alkmaar is één van de twee voorbeeldsteden in de Europese Unie op het gebied van verduurzaming van historische steden.
Diverse projecten ontvangen subsidie van de EU. Lees hier meer
Duurzaam loont! Doe ook mee! Kijk eens rond op het duurzaam bouwloket Alkmaar voor jouw mogelijkheden. Hier kun je terecht met al jouw vragen over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken.