D-Café over jeugdbeleid en armoedebeleid

Op 22 februari vond in het Huis van Hilde te Castricum een inspirerend D-Café plaats over jeugdbeleid en armoedebeleid met sprekers op gemeentelijk, nationaal en Europees niveau. Een samenwerking van de D66 afdelingen Alkmaar en BUCH.

Beeld: PDoets

Jongeren hebben de toekomst

Gastheer van dit D-Café was René Oud, D66 wethouder in de gemeente Uitgeest en gastsprekers waren Samira Rafaela (Europarlementariër), Hülya Kat (tweede kamerlid D66) en Mike van der Velde en een aantal jongeren van de Alkmaarse organisatie WijZijnBROER!
In de regio Uitgeest, Castricum, Heiloo, Alkmaar en Bergen wonen ongeveer 22.000 jongeren tussen de 15 en 25 jaar (bron: CBS). Een aantal jongeren worstelt met het invullen van zijn/haar leven. 4.500 jongeren ontvangen jeugdzorg, dat is 1 op de 5 jongeren (bron: CBS).

Wij zijn BROER!

Mike gaf een inspirerende presentatie over de resultaten en acties van zij onderzoek naar ‘de reis van de jongeren in de jeugdzorg’. Zo vertelde hij dat de jongeren al 4 tot 10 trajecten hebben doorlopen voor ze bij WijZijnBROER! terechtkomen. Alle geïnterviewde jongeren geven aan zich niet gehoord te voelen bij eerdere hulpverlening. Ook ontdekte hij dat de samenwerking tussen verschillende zorginstellingen bedroevend is. De zorgtrajecten worden te lang doorgezet zonder voelbaar resultaat voor de jongeren. De zorg is enorm gebaseerd op diagnoses. Dit geeft veel jongeren een rotgevoel. De focus ligt met name op oppervlakte problematiek, en minder op de kernproblemen.
WijZijnBROER! heeft een aanpak ontwikkeld die werkt.
Het verhaal van Mike werd ondersteund door speeches van jongeren die vertelden hoe ze het zelfvertrouwen (terug)kregen om weer aan hun toekomst te kunnen werken. De jongeren gaven aan in eerdere trajecten verbinding te missen met de hulpverleners op basis van herkenning, erkenning en hoop (vanuit ervaringsdeskundige/mens of behandelaar) en dat hebben ze gevonden bij WijZijnBROER!

Beeld: ConnyvS

In gesprek over stellingen

Onder leiding van René Oud, wethouder in de gemeente Uitgeest zijn we aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek gegaan over wat er beter kan in ons Jeugdhulpsysteem, en hoe we dit zouden kunnen realiseren. Conclusie is wel dat er nog veel kan verbeteren. Gevoed met alle voorbeelden en standpunten en goede suggesties kan de lokale politiek politieke actiepunten gaan formuleren om verbeteringen in gang te zetten. Aandacht voor jongeren is een standaard onderdeel van verantwoord beleid.

Beeld: ConnyvS