Ben jij onze enthousiaste fractie-assistent (6 tot 8 uur per week)

De raadsfractie van D66 bestaat momenteel uit vijf raadsleden en één fractie-assistent, die voor de optimale uitoefening van hun taken de praktische en inhoudelijk ondersteuning nodig hebben van nog een fractie-assistent.

Voor een optimale ondersteuning zoeken we nog een fractie-assistent.
Interesse in duurzaamheid en/of financiële onderwerpen is een pre.

Wij zoeken iemand die:
– Interesse heeft in (gemeentelijke) politiek.
– De fractie tijdens commissievergadering wil en kan vertegenwoordigen.
– Bereid is organisatorische en administratieve zaken voor de fractie op te pakken.
– Woonachtig is in Alkmaar en lid is of wil worden van D66.
– Op maandagavond beschikbaar is voor fractieoverleg.
– Zich goed mondeling kan uiten in het debat.

Wat wij je bieden:
– Een leerzame nevenfunctie als volksvertegenwoordiger.
– Mogelijkheden zich verder te ontwikkelen in de gemeentepolitiek.
– Actief invloed kunnen hebben op de gemeentepolitiek.
– Een omgeving waarin je mening gewaardeerd wordt.
– Je ontvangt maandelijks een onkostenvergoeding van € 30 en voor het bijwonen van een commissievergadering € 140 bruto per vergadering waarbij je aanwezig bent.

De werkzaamheden die je kan gaan uitvoeren:
– Je ondersteunt de D66 fractie Alkmaar op het terrein van beleidsvoorbereiding.
– Op jouw interessegebied neem je deel aan vergaderingen van raadscommissies en voer je namens de fractie daarin het woord.
– Je onderhoudt contacten met organisaties en kiezers en bezoekt daartoe bijeenkomsten.
– Je ondersteunt de fractie met organisatorische en administratieve zaken.
– Je woont zoveel als mogelijk de wekelijkse fractievergaderingen bij (maandagavond).

Na een inwerkperiode zijn de werkzaamheden uit te breiden tot een meer actieve politieke input zoals het opstellen van technische/politieke vragen, het schrijven van moties, D66- bijeenkomsten organiseren of je meer toeleggen op de communicatie naar buiten.

Hebben we je interesse gewekt en wil je je aanmelden of wil je wat meer te weten komen over de vacature?
Informatie bij Simone Meijnen, fractievoorzitter D66 Alkmaar, [email protected] of 06-22223275
Of stuur je CV naar [email protected].