Productieve raadsvergadering

Het was weer een productieve gemeenteraadsvergadering op 30 januari (het vervolg van de vergadering van 26 januari). Er werden veel voorstellen van verschillende partijen behandeld en er is het een en ander besloten.

Grotere betrokkenheid van inwoners bij het bestuur

✅ D66-motie ‘Breng de raad in positie bij participatieproces’
De motie van D66 is unaniem aangenomen
Participatie mag niet buitenspel komen te staan omdat snelheid wenselijk is, maar dient de snelheid ook niet onnodig te vertragen. De kaderstellende en controlerende taak van de raad dient de kwaliteit van het participatieproces te verbeteren. Deze motie, die om een verbetering van het participatieproces vraagt, zorgt ervoor dat de raad zijn verantwoordelijkheid neemt. Wij zijn blij dat de raad onze motie unaniem aangenomen heeft!

Er is nog meer besloten:

✅ Motie ‘onderzoek rol koloniaal verleden bestuur Alkmaar’ aangenomen
✅ Kadernota veiligheid vastgesteld
✅ Motie ‘Nieuw leven voor stadsboerderij De Hout’ aangenomen
✅ Verordening Alkmaarpas voor minima en middeninkomens vastgesteld

Fractie 2022 - Beeld: D66