D66

Als eerste wensen wij, als bestuur en fractie, jullie in 2024 alle goeds toe. Meer dan ooit zal het D66 geluid van belang zijn om de democratie op waarde te laten horen en zien. Dat hebben we ook gezien bij de actie Winter3Daagse.

D66 Zwijndrecht is een groot voorstander van een landelijk vuurwerkverbod in combinatie met georganiseerde vuurwerkshows. Samen met D66 Papendrecht en D66 Dordrecht is D66 Zwijndrecht mede-initiator van de gezamenlijke vuurwerkshow op het Drierivierenpunt.  

Parkboerderij Kiboe-Hoeve is 4 oktober 2023 op dierendag geheel vernieuwd geopend.

Op 18 april 2023 werd de bibliotheek in Zwijndrecht feestelijk heropend. D66 fractievoorzitter Sabine Schipper was erbij!

Op 15 april 2023 ging de fractie van D66 Zwijndrecht op werkbezoek bij het Repair Café.

De volgende verkiezingen vinden plaats: Provinciale Staten, Waterschap Hollandse Delta en Dorpsraad Heerjansdam. Stop stilstand. Stem vooruit.

Als eerste wensen wij, als bestuur en fractie, jullie in 2024 alle goeds toe. Meer dan ooit zal het D66 geluid van belang zijn om de democratie op waarde te laten horen en zien. Dat hebben we ook gezien bij de actie Winter3Daagse.

D66 Zwijndrecht is een groot voorstander van een landelijk vuurwerkverbod in combinatie met georganiseerde vuurwerkshows. Samen met D66 Papendrecht en D66 Dordrecht is D66 Zwijndrecht mede-initiator van de gezamenlijke vuurwerkshow op het Drierivierenpunt.  

Parkboerderij Kiboe-Hoeve is 4 oktober 2023 op dierendag geheel vernieuwd geopend.

Op 18 april 2023 werd de bibliotheek in Zwijndrecht feestelijk heropend. D66 fractievoorzitter Sabine Schipper was erbij!

Op 15 april 2023 ging de fractie van D66 Zwijndrecht op werkbezoek bij het Repair Café.

De volgende verkiezingen vinden plaats: Provinciale Staten, Waterschap Hollandse Delta en Dorpsraad Heerjansdam. Stop stilstand. Stem vooruit.

Het beschermen aan de ene kant en het vrijlaten aan de andere kant kunnen elkaar behoorlijk in de weg zitten. Daarom hoort D66 graag van de inwoners wat zij belangrijk vinden. Wat moet de gemeente beschermen en wat vrijlaten?

D66 raadscommissielid Cynthia van der Graaf schreef in 2020 de motie ‘Veilige Leefomgeving’. Hierin riepen we het college op om kinderen in een vroeg stadium voor te bereiden op de ingewikkelde en soms gevaarlijke online wereld.

De fractie van D66 Zwijndrecht stelt vragen aan het college van B&W over PFAS-waarden in borstvoeding.

Op donderdagavond 9 juni 2022 is het raadsprogramma 'Krachtig Zwijndrecht 2.0' unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Zwijndrecht. D66 Zwijndrecht heeft hier met groot plezier de handtekening onder gezet.

Voorzitter Erik van Antwerpen ontzenuwt de mythe dat alleen lokale partijen goed zijn voor de lokale politiek.

Het beschermen aan de ene kant en het vrijlaten aan de andere kant kunnen elkaar behoorlijk in de weg zitten. Daarom hoort D66 graag van de inwoners wat zij belangrijk vinden. Wat moet de gemeente beschermen en wat vrijlaten?

D66 raadscommissielid Cynthia van der Graaf schreef in 2020 de motie ‘Veilige Leefomgeving’. Hierin riepen we het college op om kinderen in een vroeg stadium voor te bereiden op de ingewikkelde en soms gevaarlijke online wereld.

De fractie van D66 Zwijndrecht stelt vragen aan het college van B&W over PFAS-waarden in borstvoeding.

Op donderdagavond 9 juni 2022 is het raadsprogramma 'Krachtig Zwijndrecht 2.0' unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Zwijndrecht. D66 Zwijndrecht heeft hier met groot plezier de handtekening onder gezet.

Voorzitter Erik van Antwerpen ontzenuwt de mythe dat alleen lokale partijen goed zijn voor de lokale politiek.

Op vrijdag 4 februari heeft de algemene afdelingsvergadering van D66 Zwijndrecht het verkiezingsprogramma 2022 - 2026 vastgesteld.

Op vrijdag 4 februari heeft de algemene afdelingsvergadering van D66 Zwijndrecht het verkiezingsprogramma 2022 - 2026 vastgesteld.

Toont 15 van 15