Schriftelijke vragen PFAS in borstvoeding

Door de jaren heen hebben we het vaak gehad over Chemours en PFAS waarden en wat dat voor betekenis had voor onze gemeente Zwijndrecht en onze inwoners. Deze week werden we wederom opgeschrikt door een nieuwsbericht, en wel over PFAS in borstvoeding. In het bericht van AD de Dordtenaar van 09-09-2022 en de berichtgeving hierover in de dagen daarvoor, kunnen we lezen over PFAS gehaltes in borstvoeding en dat: “baby’s die in een straal van 7 km rondom de fabriek Chemours melk uit de borst van hun moeder drinken, gemiddeld tien keer van de giftige PFAS binnenkrijgen dan veilig is.”
Over deze conclusie wordt getwist door onderzoekers en Zwijndrecht ligt verder dan 7 km bij Chemours vandaan, maar toch maakt D66 Zwijndrecht zich zorgen om onze jongste en (in dit stadium) kwetsbare inwoners inclusief hun ouders en wil het zekere voor het onzekere nemen.
Daarom stelt de fractie van D66 Zwijndrecht onderstaande vragen aan het college van B&W:

• Is de het college van burgemeester en wethouders inhoudelijk op de hoogte van het betreffende onderzoek naar PFAS in borstvoeding?
• Maakt de gemeente Zwijndrecht deel uit van het betreffende onderzoek? Zo ja, wat is de conclusie voor Zwijndrecht?
• Is het college het met D66 Zwijndrecht eens dat een groter onderzoek naar de concentratie en de gevolgen van PFAS in borstvoeding gewenst is?
• Roept het college van Zwijndrecht (net zoals Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht) op tot groter onderzoek naar PFAS in borstvoeding?