Raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht 2.0’ vastgesteld

Doorgaan op de ingezette koers en met vertrouwen en overtuiging samen verder bouwen aan een krachtig Zwijndrecht. Door vol te houden en in de juiste onderwerpen te investeren, wil Zwijndrecht hier in de toekomst de vruchten van plukken. Dat is de uitdaging van het raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht 2.0’, dat donderdagavond 9 juni 2022 unaniem door de gemeenteraad van Zwijndrecht is vastgesteld en waar D66 Zwijndrecht met groot plezier de handtekening onder heeft gezet.

Beeld: Gemeente Zwijndrecht

Kenmerkend in dit proces is de goede sfeer, waarin het raadsprogramma tot stand is gekomen. Een unieke proces met inbreng van inwoners, maatschappelijke organisaties en externe experts.

De komende jaren gaat de aandacht uit naar de volgende zes thema’s, die nauw met elkaar verbonden zijn:
• Communicatie en participatie
• Wonen, bouwen en wooncarrière
• Armoedebestrijding en versterken van de lokale economie
• Welzijn, zorg, sport en cultuur
• Veiligheid en leefomgeving
• Duurzaamheid

Met deze thema’s zet de gemeenteraad de koers voort, die vier jaar geleden is begonnen. Mede op initiatief van D66 Zwijndrecht begint het raadsprogramma met het nieuwe thema ‘Communicatie en Participatie’. De communicatie met inwoners móét beter en inwoners moeten meer kunnen participeren. Door het raadsprogramma hiermee te starten staat dit thema de komende 4 jaar centraal. Daarnaast is ook mede op initiatief van D66 Zwijndrecht ‘Duurzaamheid’ een afzonderlijk thema, gaan we ons als Zwijndrecht comiteren aan het VN-Verdrag Handicap én krijgt Cultuur (naast sport) de positie die het verdient.

Download hier het volledige raadsprogramma.