Uitslag verkiezing kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2022

De afgelopen maanden is binnen de afdeling Zwijndrecht gestemd over de positie lijsttrekker & de volgorde van de lijst.
Nu de stemming van de kandidaten is afgerond publiceert de verkiezingscommissie bij deze de definitieve lijst van kandidaten:

1. Sabine Schipper (lijsttrekker)
2. Cynthia van der Graaf
3. Frank Trijsburg
4. Dana Gooijer
5. Wim van Pelt

Bovenstaande resultaat is vastgesteld op 06-11-2021 en is in de vorm van een proces-verbaal gerapporteerd aan de landelijke verkiezingscommissie.

Een dankwoord gaat uit naar Ronald de Meij en Tineke Zentjens voor hun bijdrage binnen de commissie.
Graag bedanken wij bij deze ook de kandidaten en de leden van de afdeling Zwijndrecht.

Namens de verkiezingscommissie,
Otto de Klerk
Voorzitter