MEER DAN LOKAAL

Lokale partijen staan zich erop voor dat ze beter zijn voor de gemeentelijke politiek dan fracties van landelijke partijen. Zo stelt één van deze partijen in Zwijndrecht op zijn website over zichzelf: “een lokale partij voor lokale politiek, open en transparant, niet gebonden aan Haagse partijpolitiek”. Een rare populistische stelling.

Dat D66 Zwijndrecht een afdeling is van D66 landelijk betekent niet dat het “Haagse D66” uitmaakt wat D66 Zwijndrecht moet vinden. D66 Zwijndrecht bepaalt zelf wat het vindt over de onderwerpen die spelen in Zwijndrecht.

Maar, eerlijk is eerlijk, daarbij wordt uitgegaan van het D66 gedachtengoed. Een gedachtengoed waarvan Hans van Mierlo 56 jaar geleden het fundament legde en dat uitgaat van een aantal kernwaarden, maar dat zich wel heeft aangepast aan de tijd. Het zijn die kernwaarden die D66 Zwijndrecht bij veel besluiten inspireren. Niet als een religie maar als een praktische grondslag die het denken en handelen richting geeft maar nooit in de weg staat.

De vraag die dan rijst is wat nu eigenlijk de kernwaarden van de lokale partijen zijn. Door welke grondgedachte laten zulke partijen zich leiden? Of hebben ze die niet en geldt alleen het eigenbelang en de waan van de dag?

Daar komt nog bij dat afdelingen van landelijke partijen gebruik kunnen maken van de ervaring en organisatorische kracht van die landelijke partij. En dat ze een korte lijn naar besturen op verschillende niveaus in het land hebben. Niet dat D66 Zwijndrecht daarmee directe invloed heeft op het landelijk en provinciaal beleid maar we praten wel mee.

Die partijloze partij stelt op haar website open en transparant te zijn. De onuitgesproken suggestie is natuurlijk dat afdelingen van landelijke partijen dat niet zouden zijn. Binnen D66 Zwijndrecht is op vrijdag 4 februari 2022 het verkiezingsprogramma vastgesteld – door de leden. D66 Zwijndrecht heeft een bestuur dat wordt gekozen – door de leden. Wie lijsttrekker en kandidaat raadslid worden is onlangs in democratische verkiezingen bepaald – door de leden. Allemaal transparante processen waarvan verantwoording wordt afgelegd – aan de leden.

Voor een luttel bedrag kan iedere kiesgerechtigde lid worden van D66 en invloed uitoefenen op beleid en standpunten. Hebben lokale partijen ook zulke “open en transparante” procedures? En met welke leden worden die dan uitgevoerd? Of worden de standpunten gewoon door de plaatselijke leiding vóór de kiezer bepaald – want leden zijn er niet – in plaats van mét de kiezer?

Ik hoop met dit betoog de mythe, dat alleen lokale partijen goed zijn voor de lokale politiek, te hebben ontzenuwd.

Lees vooral ons verkiezingsprogramma en constateer wat onze visie is voor de komende vier jaar – en de langere termijn – die vorm heeft gekregen in een democratisch en “open en transparant” proces samen met de leden van onze partij.

Maar wat u ook wilt stemmen, gebruik uw stem.

Erik van Antwerpen
Voorzitter D66 afdeling Zwijndrecht