Duurzaamheid, natuur, biodiversiteit en groen

Als de opwarming en uitputting van de aarde op de huidige voet doorgaat, zijn de gevolgen ingrijpend. Wij willen doen wat in ons vermogen ligt om dat te voorkomen. Wij vinden dat je, ook als gemeente in Nederland, verantwoordelijkheid moet nemen en in actie moet komen. Daarom stimuleren we het opwekken van duurzame energie, beperken we de uitstoot van kooldioxide, verminderen we restafval, en nemen we maatregelen om de natuur en de biodiversiteit te beschermen.