Natuur, biodiversiteit en groen

Wij hechten veel waarde aan ontwikkeling van natuur en behoud van biodiversiteit. Daarom gaan we behoedzaam om met de natuurgebieden om de stad heen (Balijbos, Noordelijke Plassengebied, Meerpolder), de parken in de stad (waaronder Buytenpark, Westerpark, Burgemeester Hoekstrapark, Binnenpark, Van Tuyllpark), en het groen in de woonwijken. Wij willen Zoetermeer vergroenen, omdat dit het leefklimaat in de stad en de luchtkwaliteit ten goede komt en in de zomer hittestress beperkt.

Onze inzet:

  • Wij beschermen en behouden de natuurgebieden om de stad en de parken binnen de stad, als ook de cultuurhistorische groene linten zoals de Voorweg en de Zegwaartseweg.
  • We stimuleren inwoners om bij te dragen aan uitbreiding en onderhoud van groen in hun woonomgeving (adoptiegroen), bijvoorbeeld met een onderhoudsbudget.
  • We bevorderen het vervangen van plaveisel en tegels door groen, niet alleen op bijvoorbeeld schoolpleinen, maar ook in tuinen, om daarmee de belasting van het riool te verminderen en de natuur meer kans in de stad te geven.
  • We onderzoeken mogelijkheden om meer daken, vooral wanneer ze niet geschikt zijn voor zonnepanelen, van begroeiing te voorzien, om hiermee regenwater beter te kunnen vasthouden en gebouwen in de zomer te kunnen koelen.
  • We voeren de inspanningen op om zwerfvuil tegen te gaan, door enerzijds meer afvalbakken te plaatsen en rapers van zwerfvuil te belonen, en anderzijds afvaldumpers strenger aan te pakken.