Voeding

Voeding speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van Zoetermeer. Wij willen inwoners stimuleren om gezonder en plantaardiger te consumeren. Duurzame voeding zorgt voor minder uitstoot van broeikasgassen, minder milieubelasting en meer biodiversiteit.

Onze inzet:

  • We zetten in op vroege bewustwording van gezonde voeding en duurzaamheid, bijvoorbeeld door de realisatie van gezonde kantines in alle middelbare scholen en het verbinden van maatschappelijke organisaties met basisscholen om meer les te geven aan kinderen over voeding en biodiversiteit.
  • Duurzame voeding is niet altijd goedkoop, daarom helpen we inwoners die leven in armoede bij het maken van gezonde keuzes.
  • Wij stimuleren inwoners om lokaal in te kopen.
  • Wij faciliteren inwoners om stadslandbouw te bedrijven op basis van vrijwilligers die gezamenlijk een wijktuin onderhouden. Geslaagde voorbeelden zijn het Hof van Seghwaert en de Zoete Aarde die ook lokaal biologisch voedsel uit de omgeving van Zoetermeer faciliteren en tevens jongeren betrekken bij duurzaamheid.