Vermindering van restafval

Afvalscheiding gaat in Zoetermeer niet goed genoeg. Met 220 kilo restafval per inwoner per jaar behoort Zoetermeer tot de tien procent slechtst presterende gemeenten van Nederland. Het Rijk stelt ons een doel van minder dan 100 kilo per persoon per jaar. Wij vinden dat we hierin sterk moeten verbeteren, niet alleen omwille van het milieu, maar ook vanwege de stijgende kosten van afvalverwerking.

Onze inzet:

  • Wij nemen de uitslag van het referendum over het afvalbeleid als uitgangspunt voor beleidsaanpassingen. Wij zoeken in overleg met inwoners naar oplossingen voor het restafvalprobleem, binnen de kaders die de uitslag van het referendum stelt.
  • Onze eigen voorkeur is een afval abonnement voor Zoetermeerse huishoudens dat gebaseerd is op de hoeveelheid restafval die een normaal huishouden overhoudt na scheiding van afvalstromen (GFT, PBD, papier, glas en textiel). Restafval boven deze norm die afgestemd is op de gezinssituatie, wordt apart beprijsd. Ophalen en verwerken van de gescheiden afvalstromen blijven daarbij gratis, net als het aanbieden van grofvuil in het zelfbrengdepot.
  • Om hergebruik te stimuleren, ondersteunen en faciliteren wij kringloopwinkels en repair cafés.