Wouter Versluijs lijsttrekker voor PS2023

Bekijk de vlog van Wouter over zijn verkiezing als lijsttrekker

Wouter Versluijs - Beeld: eigen beeld

Wouter Versluijs is de nieuwe lijsttrekker voor D66 Zeeland bij de Zeeuwse Provinciale Statenverkiezingen van 2023. Hij volgt hiermee Ton Veraart op die lijsttrekker was tijdens de verkiezingen van 2019 en op dit moment fractievoorzitter van de D66 Statenfractie. Op dit moment is Wouter burgercommissielid in de commissie Ruimte bij de Provinciale Staten.

Gekozen door leden

In de afgelopen weken hebben de leden van D66 in Zeeland kunnen stemmen en Wouter is door de stemmers unaniem verkozen. Versluijs: “Ik ben blij en trots dat ik namens D66 met deze steun de lijst mag aanvoeren in maart 2023.”

Belangrijke onderwerpen

Belangrijke onderwerpen waar hij de aankomende jaren hard aan gaat werken zijn: een schoner milieu, een breed cultuuraanbod, behoud van ons prachtige landschap en natuur, het verminderen van polarisatie en voldoende beschikbare woningen. Een ander belangrijk thema voor de verkiezingen is de vraag “Wel of geen kernenergie in Zeeland”. Daarover gaat Wouter op 20 juni tijdens een bijeenkomst het gesprek aan met leden van de partij en andere geïnteresseerden.

Geen onbekende in Zeeland

Wouter Versluijs werkt al jarenlang samen met veel Zeeuwse D66-ers om Zeeland mooi te houden. Wouter is politiek actief geworden voor D66 omdat hij graag mensen bij elkaar brengt en D66 een partij is die niet rechts of links is en daardoor mensen kan verbinden. ”Werken aan de idealen waar ik voor sta, op een effectieve manier; daar wil ik aan bijdragen.” aldus de kersverse lijsttrekker.

Ervaring binnen D66

Wouter heeft sinds 2013 allerlei functies uitgevoerd voor D66 Zeeland en kent de organisatie als geen ander. Hij is begonnen als campagnecoördinator bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in Middelburg en heeft in die gemeente gewerkt als lid van de commissie algemeen bestuur. Nadat hij verhuisde naar Hulst heeft hij leven geblazen in de lokale groep D66-ers. Daarnaast is hij jarenlang bestuurslid geweest van D66 Zeeland en sinds 2019 lid van de commissie ruimte in de provincie: ”Het is belangrijk een rationale blik te behouden, en je niet te laten leiden door de waan van de dag.”

Dagelijks leven

Wouter is vader van 3 kinderen en in het dagelijks leven werkzaam als geschiedenisdocent en zorgcoördinator. Wouter is geboren en getogen op de gemeentegrens tussen Middelburg en Vlissingen. Momenteel woont hij samen met zijn vrouw en kinderen in Vlissingen. In september kunnen de leden hun stem uitbrengen voor de rest van de lijst.