Wouter Versluijs 1 jaar burgercommissielid

Jarenlang heb ik op de achtergrond geholpen bij onze Provinciale Statenfractie, deze maand is het precies een jaar geleden dat ik in het openbaar onze visie mag vertegenwoordigen. In plaats van het aanleveren van ideeën, ben ik de spreker voor D66 in commissievergaderingen van de provincie. Dat was even wennen en in dit bericht laat ik weten hoe dit eerste jaar is verlopen.

Perkpolder

In mijn eerste commissievergadering bespraken we het dossier Perkpolder. Een dijk bestaande uit TGG (thermisch gereinigde grond), die zou normaal gezien schoon moeten zijn, maar achteraf bleek dat niet zo te zijn. In 2020 had Deltares hierover een rapport opgeleverd wat ik nogal rooskleurige conclusies vond hebben. Hierover had ik, via Annet van de Ree, in 2019 vragen gesteld. Helaas bleek uit onderzoek van het onderzoeksbureau Tauw dat mijn vermoedens betreffende stoffen in de dijk te kloppen. Pijnlijk detail: GS stuurde dit rapport pas naar de Staten nadat het maanden daarvoor via een WOB verzoek was vrijgegeven, terwijl D66 expliciet had gevraagd om over de vorderingen van TAUW geïnformeerd te worden.

Ook de afgelopen commissievergadering kon ik weer dezelfde vragen over informatievoorziening stellen: RWS heeft onderzoek afgerond naar de grond in het Veerplein, maar die onderzoeksresultaten zijn niet bij de Statenleden terecht gekomen… De gedeputeerde verwees mij door naar RWS, dus dat krijgt nog een staartje.

Ondertussen blijft de grote vraag: wat moeten we met die vervuilde grond? Kan dat vrij simpel beperkt blijven met een verbeterd kwelscherm? Of moet de dijk worden afgegraven? Eerder werd door Rutger Schonis Kamervragen gesteld over o.a. de schuldvraag. Dat wordt momenteel door RWS uitgezocht: Zijn er fouten gemaakt bij het reinigingsproces, of is er bewust ongereinigde grond gestort? Wordt vervolgd…

Schone Lucht Akkoord

Een ander deel van Zeeland kan ook een stuk schoner: onze lucht. Eerder werd dit door Peter de Kraker in Terneuzen aangekaart en ondertussen zijn er kleine stapjes gezet onder de noemer “het Schone Lucht Akkoord”. Dit is een lijst met maatregelen die de provincie (mede) uitvoert. Uitstekend initiatief, maar de inzet van natuur ontbrak. Op ons initiatief start GS een pilot voor het strategisch planten van extra bomen langs bronnen van fijnstof.

Bomen zorgen voor een verticale luchtbeweging waardoor fijnstof concentraties afnemen, maar nog belangrijker is dat ze een deel van de fijnstof ook opvangen.

Bij het Schone Lucht Akkoord waren er genoeg goede ideeën, maar weinig geld. Helaas was dit ook het probleem bij de Bossenstrategie: veel mooie plannen, maar geen geld. Het leek erop dat we voor een groot deel afhankelijk zijn van particuliere initiatieven, zoals het fantastische plan van Tom Aalfs, oud D66-Statenlid, die in Vlissingen het Bomenfonds is opgestart. Ik vond dat de provincie zich actiever mocht opstellen om het doel van 425 hectare bos te behalen. Als het geld er niet is, dan kunnen we wellicht bedrijven benaderen die bereid zijn om mee te betalen voor bos in hun omgeving: Wat is tegenwoordig een betere reclame dan dat je de opwarming van de aarde wil tegengaan? Gedeputeerde Pijpelink vond het een goed idee en binnenkort ga ik haar vragen of er al gesponsorde zaadjes zijn ontkiemt.

Varkensstal

Naast bovengenoemde zaken speelden er nog veel interessante dossiers die ik niet allemaal ga beschrijven, van stikstof tot het organiseren van een veilige milieu. Het dossier over de varkensstal op Noord-Beveland was voor mij een echte eyeopener als het gaat om politiek werk dat het daglicht niet kan verdragen. Daar worden voor 6000 varkens nieuwe stallen gebouwd, gebaseerd op een kleinere vergunning die meer dan 10 jaar lang niet in gebruik was. Samen met Bert Wiegant, Charles Lelkens en Carl Schoor heb ik uitgezocht hoe de vork in de steel zit. Uiteindelijk hebben we tot de vergunning van 1998 doorgespit, helaas waren we te laat om nog iets te wijzigen. We hebben tijdens onze zoektocht geconstateerd dat een voormalig agrariër momenteel de wethouder met portefeuille landbouw is en dat diezelfde wethouder uit Noord-Beveland ook de voorzitter is van de RUD. Diezelfde RUD heeft onder zijn toezicht een positieve beperkte milieutoets afgegeven voor de bouw van de nieuwe stallen.

Onafhankelijke
directeur RUD

Mede vanwege deze bizarre situatie pleiten we voor een onafhankelijke directeur binnen de RUD, momenteel zijn de belangen en functies binnen Zeeland enorm verweven, dat vergroot het risico op misstanden. Een oplossing die ik had aangedragen om de natuur in het Veerse Meer te bescherming tegen nieuwe stikstofuitstoot is ondertussen overgenomen door de Gedeputeerde Staten. Zie hier voor meer informatie: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/126617/D66-wil-strengere-regels-om-megastallen-bij-het-Veerse-Meer-tegen-te-houden

Komende uitdagingen

Ik verwacht dat het aankomende jaar de inrichting van de RUD flink zal veranderen, daarnaast zijn er in mijn portefeuille nog interessante uitdagingen die de aankomende jaren aandacht vragen: de energietransitie, zeer zorgwekkende stoffen zoals PFAS, biodiversiteit/stikstof en de eeuwenoude Zeeuwse strijd tegen het water. Jeffrey van Doorenmalen en Ria Geluk hebben succesvol ons landelijk verkiezingsprogramma aangepast: we willen dat er in Zeeland grootschalige nieuwe vormen van kustbescherming worden uitgeprobeerd.

Kortom, weer een boeiend politiek jaar in het vooruitzicht. Ik bedank alle D66ers waarmee ik heb gesproken, ik hoop ook dit jaar weer op een mooie samenwerking. Als je naar aanleiding van dit verhaal vragen hebt of iets anders wilt delen dan kun je mailen naar [email protected]