Algemene beschouwingen Statenfractie

Op 15 november zijn in de Provinciale Staten van Zeeland de begroting 2020 en de zomernota besproken. D66 besloot om de focus te leggen op het niet focussen. Wat dat inhoud is dat er niet langer wordt gekeken naar het belang van de boeren, de leraren, de bouwvakkers of de politieagenten, maar naar het algemeen belang van iedereen.

Wie we de afgelopen tijd niet veel gehoord hebben zijn de jongeren. Zij zetten zich namelijk niet alleen in voor hun eigen belang, maar ook voor het algemeen belang. Neem als voorbeeld Greta Thunberg, die zich inzet voor de wereldwijde klimaat bescherming die ons uiteindelijk allemaal aan gaat.

Daarnaast is D66 ingegaan op de herziening van de aandeelhouders strategie van North Sea port door daar gebruik van te maken en te investeren in duurzame economische structuren. Ook PZEM biedt mogelijkheden om te investeren in duurzaamheid en innovatie door het gebruik van de reserves. Waar ga je dan in investeren? D66 komt graag met concrete voorbeelden en denkt in dit geval al gauw aan de productie van groene waterstof waar op dit moment veel ontwikkelingen gaande zijn. Zo kunt u, bijvoorbeeld, denken aan het gebruik van deze groene waterstof als brandstof en grondstof in de industrie- en mobiliteits sector, voor o.a. zware voertuigen.

Daarmee gezegd, zijn we ook ingegaan op smart mobility en hebben we een concrete motie genaamd ‘Max mobiel in Zeeland’ ingediend, gezien in de begroting is opgenomen dat Zeeland een proeftuin (living lab) wordt voor Smart Mobility in Nederland. Daarnaast constateerde D66 dat de ambitie in de provincie is uitgesproken om 820 hectaren aan natuur te realiseren. De realisatie van natuur brengt niet alleen een investering in ons landschap, de biodiversiteit en gezondheid met zich mee, maar is ook een vorm van CO2-opslag.

Gezien particulieren hier niet aan bij kunnen dragen hebben wij de motie ‘Zeeuwen betrekken bij natuurontwikkeling’ ingediend. Deze motie staat toe dat kleine bedrijven en individuele Zeeuwen ook de mogelijkheid hebben om hun CO2 footprint te verlagen door het aanschaffen van groencertificaten. De gedeputeerden steunden de motie ‘max mobiel in Zeeland’ van harte, maar was aarzelend over de motie om Zeeuwen te betrekken bij natuurontwikkeling. De gedeputeerde beargumenteerde dat ze sympathiek staan tegenover het initiatief, maar gaan eerst kijken naar externe financiering en alternatieven om Zeeuwen te betrekken bij natuurontwikkeling.

De motie ‘Max mobiel in Zeeland’ is uiteindelijk unaniem door de Statenleden aangenomen, er is ook naar verwezen in de PZC waarin werd benoemd dat weinig verandering plaatsvond ondanks de grote hoeveelheid ingediende moties en amendementen.