Algemene Beschouwingen Provinciale Staten 2020

Afgelopen Statenvergadering was het weer zo ver; de algemene beschouwingen. Het moment waar we ingaan op de begroting voor het jaar 2021. Maar ook terugblikken op wat er dit afgelopen jaar gebeurd is, en een moment om onze D66 standpunten nog eens aan het licht te brengen.

Zoals te verwachten werd er veel over de impact van corona gesproken, maar daarnaast hebben wij onze algemene beschouwingen gericht op:

  • de Brexit
  • Het belang van samenwerking met Vlaanderen en ons daarin niet door grenzen aan banden te laten leggen.
  • Maatwerk democratie
  • Kansengelijkheid in tijden van corona.

Voor de gehele tekst, klik hier

Samen met dat we onze visie aan het licht brengen, hebben we moties (mede) ingediend om deze visie te realiseren. Een drietal van deze moties is aangenomen:

  • Coronials en kansengelijkheid
  • Sturen op brede welvaart
  • Natuurlijk investeren in landbouw

Klik hier om de moties in te zien.