Bekijk de video …

In 2012 is besloten om de marinierskazerne te verhuizen naar Vlissingen. Inmiddels zijn veel investeringen van tientallen miljoenen euro’s gedaan, bedrijven zijn verplaatst en wegen zijn aangelegd. Kortom: Zeeland en Vlissingen zijn er klaar voor.

3 opeenvolgende kabinetten zijn er mee bezig geweest, meerdere malen is het besluit bevestigd en vastgelegd in formele contracten. Toch is de kazerne er nog niet. Mariniers maakten bezwaar en het ministerie bleek laks in het onderbouwen en het overleg met hun personeel.

In Zeeland hebben wij als D66 samen met andere partijen, steeds aangedrongen op het nakomen van de afspraken.
Geruchten, want dat zijn het nog, stellen dat de staatssecretaris met een andere locatie bezig zou zijn. Sinds afgelopen weekend weten we dat die geruchten waar zijn. Dat is leugenachtig, want nog maar kort geleden nog zei diezelfde staatssecretaris tegen Zeeland en Vlissingen dat het tijd kostte om procedures goed te doorlopen. Geen informatie over andere plannen. Zij had dat moeten melden aan ons in Zeeland, vanuit de verplichtingen in het contract.

Zij had dat ook moeten melden in het overleg met de Tweede Kamer, want die hadden vragen gesteld. D66 zal daarop door blijven vragen.
Vandaag (maandag 27 januari 2020) was de staatssecretaris in Middelburg en zij zegt dat het geen nieuw besluit is. Zij stelt dat Vlissingen nog steeds de beoogde locatie is. Het besluit voor de verhuizing naar Vlissingen staat nog steeds.

D66 is daar blij mee, toch? We zijn benieuwd of zij daar de komende weken aan vasthoudt. We weten immers dat zij heeft gewerkt aan een andere locatie. D66 eist openheid van zaken en afspraak is afspraak!

In 2012 is besloten om de marinierskazerne te verhuizen naar Vlissingen. Inmiddels zijn veel investeringen van tientallen miljoenen euro’s gedaan, bedrijven zijn verplaatst en wegen zijn aangelegd. Kortom: Zeeland en Vlissingen zijn er klaar voor.