D66 Zeeland node akkoord met compensatiepakket Marinierskazerne

“Beter een half ei dan een lege dop.” Dat is wat Ton Veraart zei op de Statenvergadering van 9/10 juli over de compensatie voor de Marinierskazerne.

Er blijven zorgen over de zachte maatregelen in het pakket. Niet alle maatregelen zijn zeker en concreet. Neem bijvoorbeeld de 380kv aansluiting naar Zeeuws Vlaanderen is vrij onzeker, want dat is afhankelijk van de aanlanding van wind op Zee. Onze bestuurders presenteerden het compensatiepakket alsof het een gigantische overwinning is, maar dat is het niet. De echte resultaten moeten we nog zien. 

Ook heeft D66 inbreng meegenomen vanuit de leden aan de hand van een enquête die is uitgezet onder de leden van D66 Zeeland over het compensatiepakket voor de marinierskazerne. De Zeeuwse D66 leden bleken het meest positief te zijn over de komst van het Delta Kenniscentrum dat leven en werken in de Delta moet stimuleren, met als motto: klimaatadaptatie door natuurlijke oplossingen.

Ons Statenlid Ton Veraart gaf tijdens de behandeling van het stuk in de Provinciale Staten ook aan tevreden te zijn over de realisatie van het kenniscentrum: “D66 juicht dit plan toe, kennis en onderwijs zijn volgens ons de beste manieren om de wereld te verbeteren”.

Tegelijkertijd gaven de D66’ers aan het meest ontevreden te zijn over de komst van de Law Delta. Hierover heeft D66 ook wat gezegd in de bovengenoemde vergadering, namelijk dat het afbreuk doet aan het Zeeuwse imago. Wel komen de meeste van de 500 extra banen voort uit dit voorstel.

D66 blijft kritisch en houdt de Staten van Zeeland scherp. Er komen evaluaties door onafhankelijke impactmeting waardoor het aantal arbeidsplaatsen, studenten en investeringen/uitgaven goed wordt bijgehouden. Bekijk hier de inbreng van de verschillende Statenfracties!