Levien de Putter

Levien de Putter - Beeld: Pim Folmer

Onze leden, volksvertegenwoordigers en bestuurders moeten zich welkom voelen. Ook en juist om in een veilige omgeving te praten over wat er (nog) niet goed gaat. Als D66-lid kun je altijd terecht bij een van onze vertrouwenspersonen. Met vragen, zorgen en klachten. Ook als je twijfelt of je ergens melding van moet doen. Je bent altijd welkom. Onze vertrouwenspersonen staan voor je klaar.
Een van onze vertrouwenspersonen in Zeeland is Levien de Putter.

  • 72 jaar
  • Wolphaartsdijk

Integriteit

Binnen D66 heeft de voorzitter van het landelijk bestuur de portefeuille integriteit. Er is een continue dialoog over dilemma’s die je tegen kunt komen, zowel in de politiek als binnen onze vereniging. Dit krijgt vorm op bijvoorbeeld de kaderdag voor afdelings- en regiobesturen. Belangrijk uitgangspunt is dat we elkaar aanspreken en zaken bespreekbaar maken.

Uiteraard sluiten we onze ogen niet voor eventuele misstanden of dat het soms moeilijk kan zijn iets aan te kaarten. Daarom is er een netwerk van (oud) politiek bestuurders van D66 die de partijvoorzitter bijstaat in dilemma’s en vraagstukken rondom integriteit.

Landelijke werkgroep Integriteit

Ook is er de landelijke werkgroep integriteit. Zij adviseert het landelijk bestuur over het thema integriteit en goed openbaar bestuur. Zij ontwikkelen handreikingen, geven trainingen en ondersteunen de vertrouwenspersonen door periodieke intervisie bijeenkomsten voor hen te organiseren.

Landelijke pagina

Op de landelijke website van D66 is meer informatie te vinden.