Regionale Energie Strategie, waar komen de molens?

Nederland is druk bezig met de RES, de Regionale Energie Strategie. Dit is een deel van de uitwerking van het Klimaatakkoord dat we landelijk gesloten hebben om de CO2 uitstoot in 2030 met 49-55% te verminderen, oplopend naar 95% in 2050. Hoe werkt dat nou? Nederland is verdeeld in 30 regio’s, die samen voor 35 TWh aan zon en wind op land moeten opstellen vóór 2030.  35 TWh is 34 miljard kWh, en met 1 kWh kun je een uurtje stofzuigen. Zaanstad ligt in de regio Noord-Holland Zuid, en in de deelregio Zaanstreek-Waterland. Elke deelregio kijkt zelf wat er mogelijk is aan plekken voor zonneparken en windmolens, en doet een bod, als het goed is telt alles uiteindelijk op tot minstens die 35 TWh. Uiteindelijk bepaalt elke gemeenteraad in elke gemeente apart waar precies de zonnepanelen en windmolens komen. 

Zaanstad zoekt plekken voor zon en wind vooral langs het Noordzeekanaal, maar misschien kunnen we ook binnenstedelijk parkeerplaatsen overdekken met zonnepanelen. Verder tellen grote zonneprojecten van meer dan 60 panelen op bedrijfspanden ook mee voor de RES. Als u zelf een paar zonnepanelen op uw huis plaatst telt dat niet mee met de RES, maar wel met de 60% energiebesparing die we ook moeten halen in het klimaatakkoord. Ook grootschalige projecten voor wind op zee tellen apart mee in het klimaatakkoord.

En daar begint natuurlijk het gekrakeel. Gemeenten zullen plekken voor zon en wind zoeken waar hun eigen inwoners er zo weinig mogelijk last van hebben, en dat is al snel aan de randen van de gemeente. Amsterdam bijvoorbeeld heeft weinig plek voor opwek, tegen de plannen om windmolens bij IJburg te plaatsen is veel protest, ook door leden van Groen Links die daar wonen. De Amsterdammers hebben minder moeite met windmolens bij de NoorderIJplas, maar die komen dan weer dicht bij de gemeenten Zaanstad en Oostzaan. In de raden van Oostzaan en Zaanstad is veel ophef over de plannen van Amsterdam in de NoorderIJplas, men vreest overlast van geluid en slagschaduw. 

D66 is minder bevreesd voor een paar windmolens bij de NoorderIJplas. Amsterdam zal sowieso rekening moeten houden met de Amsterdamse bewoners van de woonboten in zijkanaal H nabij de Achtersluispolder, volgens bestaande regels en milieucontouren. Deze Amsterdammers vormen als het ware een buffer tussen de molens en de gemeente Zaanstad. Wij stellen dat de plaatsing van windmolens aan alle milieueisen moet voldoen, en dat deze molens op geen enkele manier inbreuk mogen maken op de plannen van Zaanstad om van de Achtersluispolder een gemengd woon-werkgebied te maken. Wij denken dat het mogelijk is om met deze beperkingen een paar molens te plaatsen. Verder vinden we dat de Amsterdammers ook niet teveel moeten zeuren over molens bij IJburg, de energietransitie lukt niet zonder voldoende duurzame opwek, en we hebben niet de luxe om projecten alleen vanwege het uitzicht te weigeren. Ook daar zullen alle projecten aan de milieuregels moeten voldoen. Daarnaast is het belangrijk dat bij alle projecten minstens 50% lokale participatie wordt geregeld, zodat omwonenden mee kunnen profiteren van de opbrengsten.

D66 heeft bij een eerdere bespreking van de RES een amendement ingediend om gemeenten te dwingen in overleg te treden als er plannen voor opwek bij de gemeentegrenzen worden gemaakt. Dit amendement is helaas verworpen in de Zaanse raad. We zien nu dat overleg tussen gemeenten echt nodig is, wethouder Baerveldt zal hier uiteraard op blijven inzetten, en de fractie van D66 blijft hiervoor waken

Flip Hoedemaeker