Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022: Kansengelijkheid en diversiteit. Twee prachtige begrippen!

De definitie in de “Encyclo” omschrijft kansengelijkheid als volgt: Het beginsel dat iedereen met dezelfde talenten evenveel kans zou moeten kunnen maken op ontwikkeling hiervan onafhankelijk van sekse, maatschappelijke status, etc. Om etcetera in te vullen voeg ik voor de beeldvorming graag etnische achtergrond, leeftijd en economische ongelijkheid toe.

Kansengelijkheid was een van de speerpunten van onze campagne voor de landelijke verkiezingen. Mooie woorden uit ons landelijk verkiezingsprogramma over dit thema: “Het is aan de politiek om mensen weer perspectief te geven. Dat begint zo vroeg mogelijk. Bijvoorbeeld door gratis kinderopvang te faciliteren en door flink te investeren in onderwijs”

Ik ben het hier volledig mee eens! Het is aan ons, lokale bestuurders en politici, om hier handen en voeten aan te geven, om de mooie woorden uit het verkiezingsprogramma om te zetten in nieuw beleid waar inwoners van Zaanstad zich in herkennen.

Voor de landelijke verkiezingen is een onderzoek gedaan naar de samenstelling van de kandidaten op de kieslijsten van alle partijen. Algemeen werd vastgesteld dat 85% van alle kandidaten voor de Tweede Kamer een achtergrond hadden vanuit de overheid: ambtenaren, beleidsmedewerkers en medewerkers van andere overheidsinstellingen. Voor D66 kwam de score zelfs boven de 90%. Geen onvertogen woord over onze kandidaten en medewerkers die zich met hart en ziel hiervoor hebben ingezet.

Opvallend is echter wel om te constateren dat onze partij de aansluiting met vele groepen in de maatschappij mist. Politicoloog André Krouwel concludeert uit een onderzoek naar het stemgedrag in Nederland het volgende: “Laag- en hoogopgeleiden leven steeds meer afgezonderd van elkaar. Er ontstaat een welvarend en weldoend Nederland en een Nederland dat status heeft verloren. D66 is net als Forum voor de Democratie een pool van het extremisme binnen culturele conflicten”. Ik schrik van deze constatering. Wij zijn een partij die voor verbinding staat. Laten we de handschoen oppakken en laten zien dat we deze boodschap ook in de praktijk brengen.

Diversiteit is ook een kernwaarde van D66. Wij staan voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Maar wij zijn er ook voor jong en oud, arm en rijk, Nederlanders en inwoners met een migratie achtergrond, ondernemers, werknemers en mensen die in een sociale uitkering zitten, politieke vluchtelingen die een veilige haven zoeken, etc. In de politieke gremia dient hier alle aandacht voor te zijn. Onze vertegenwoordiging moet zo representatief mogelijk zijn. We hebben mensen nodig die de dagelijkse realiteit ervaren.

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen we moeten zorgen dat onze kieslijst een afspiegeling van de maatschappij is. Dat is de enige manier om over de volle breedte van het kieselectoraat geloofwaardig te zijn en kansengelijkheid en diversiteit, met alles wat daaraan te linken is, uit te dragen. Krachtig Zaans bestuur is de komende periode gewenst en draagvlak is een vereiste. Er zal door andere politieke partijen met een jaloerse blik naar D66 gekeken worden op grond van de recente verkiezingen. We hebben wat dat betreft voor Zaanstad een grote uitdaging voor de komende maanden en verder. Een uitdaging die zakelijk, empathisch en duurzaam leiderschap vraagt. We kijken uit naar een goede campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar met een mooie kieslijst van kandidaten!

Rob Karst