Onze Zaanse, Wormerlandse en Oostzaanse kieslijsten voor de GR2022.

We zijn aan de laatste loodjes bezig waar het gaat om de vaststelling van onze Zaanse kieslijst. Een lijst waar we allemaal trots op kunnen zijn! Al sinds de lijstrekker verkiezingen voor de zomer zijn we binnen onze fractie bezig een nieuwe lijst met kandidaten te vullen met de nadruk op diversiteit. Dat kunnen we natuurlijk niet afdwingen, want wij zijn, net als iedere politieke partij afhankelijk van bestaande en nieuwe leden. We hebben waarschijnlijk echt iets goed gedaan deze periode, want het regent nieuwe aanmeldingen, met daarbij een aantal enthousiaste jongeren.

We kunnen dus concluderen dat de inzet om te zorgen voor meer diversiteit op de lijst uitstekend geslaagd is: Van onze Top 9 lijst van de verkiesbare plaatsen zijn 5 van de 9 deelnemers onder de 25 jaar en is 1/3 vrouw! Een lijst waarbij we onze vingers kunnen aflikken en waarmee we de politieke concurrentie goed tegemoet kunnen treden bij de GR2022 verkiezingen. Ik ben trotst op deze lijst en het is leuk om van dit nieuwe team deel uit te mogen maken.

De dynamiek van de nieuwe lijst is nu al voelbaar. De jonge nieuwkomers meenemen in het politieke spel is een mooie uitdaging. Een uitdaging die zij ook met beide handen aangrijpen. Zo ben ik met Guido van Zanen aan het proberen voor de wijk Westerkoog de gelijknamige sportschool te behouden. Met Thijs de Lange als nieuwe fractie-assistent komt het onderwerp inclusiviteit bij veel onderwerpen veel nadrukkelijker voorbij. Merel Kingma wordt ondersteund in haar nieuwe rol als voorzitter bij de Zaanstad Beraden. Bij een prachtig D66 agenda-initiatief over het bezit en gebruik van wapens onder jongeren enkele weken geleden heb ik dat gedaan met de hulp van Mariam Talim en de pas 17-jarige Sarah Rahali van Jonge Democraten. En dan is nog een jonge nieuweling Jochem de Haan die een mooie presentatie gaf in de Stoomhal tijdens onze Afdeling Vergadering. Om de actieve kieslijst compleet te maken hebben ook Anton Grandiek en Gemma Kwantes hun plaats. De kennis en ondersteuning van deze twee oud gedienden zal zeker een extra bijdrage geven.

En dan de inzet voor het tot stand komen van ons nieuwe verkiezingsprogramma. Ons team bestaat uit coördinator Jeroen van der Tol bijgestaan door Guido van Zanen. Ad van der Vught met zijn jarenlange D66 ervaring. Flip en ik vanuit de raadsfractie met onze bijdrages. Maar we zijn natuurlijk meer dan gelukkig met alle inzet van de “jonkies” Merel, Guido en Thijs! Het werk vordert gestaag en we kunnen binnenkort een prachtig nieuw verkiezingsprogramma voor Zaanstad presenteren. Ook in Wormerland en Oostzaan worden de definitieve kieslijsten en het verkiezingsprogramma binnenkort wereldkundig gemaakt. De komende maanden wordt het spannend voor iedereen.                                                                                                                                              
Ik heb er in ieder geval zin en wil ook de volgende bestuursperiode opnieuw deel uitmaken van de raadsfractie. We gaan ervoor en mikken op 5 raadszetels bij de GR2022 in Zaanstad!

Rob Karst