Lerarentekort

Op 1 april 2021 sprak de gemeenteraad samen met de schoolbesturen over de evaluatie aanpak lerarentekort. 

In de evaluatie staat corona vooral genoemd als risico die ervoor zorgt dat het lerarentekort extra voelbaar zal worden. Hoewel wij begrijpen dat digitaal onderwijs nooit een vervanging zal zijn voor het fysieke is het wel goed ons te realiseren dat de ontwikkeling van dit onderwijs door corona in een stroomversnelling is beland. Wij hebben dan ook aan de schoolbesturen gevraagd hoe zij tegen deze ontwikkeling aankijken en of ze hier ook kansen zien?
 
De schoolbesturen geven aan dat de leraren super veel geleerd hebben en dat wat normaal in 10 jaar tijd ontwikkeld had geworden nu binnen een jaar gelukt is. Je moet hierbij denken aan digitale platformen waar lessen op staan die op het moment dat leraren thuis komen te zitten ingeschakeld kunnen worden. De oproep wordt wel gedaan dat we deze ontwikkelingen ook niet moeten overdrijven omdat onderwijs ook iets is dat plaatsvindt tussen leraren en leerlingen en leerlingen onderling. 

Lerarentekort is niet alleen een probleem van de schoolbesturen of de gemeente maar van de hele maatschappij. Leraren zijn per slot van rekening een belangrijk onderdeel van de sociale, maatschappelijke en intellectuele ontwikkeling van iedereen. Daarom is het belangrijk dat waar het kan, de gemeente ondersteuning biedt bij dit maatschappelijke probleem. Deze ondersteuning moet altijd effectief, efficiënt en innovatief gebeuren.  Op 6 dec 2018 heeft D66 samen met de PvdA een motie ingediend naar aanleiding van een oproep vanuit de schoolbesturen voor meer ondersteuning vanuit de gemeente. 

In het Zaanstad Beraad weten de schoolbesturen de gemeenteraad te vertellen dat ze zeer tevreden zijn over de samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen. Zo geven ze aan dat de besturen en de gemeente elkaar niet alleen op het gebied van het lerarentekort weten te vinden maar ook op andere onderwerpen.  Wij zijn blij dat onze motie heeft geholpen in het creëren van een goed lopende samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen. Deze samenwerking is uiteindelijk de basis voor het zo snel mogelijk oplossen van het lerarentekort binnen Zaanstad.