Terug kijken naar afgelopen jaar

Op 20 juli hadden we de laatste raadsvergadering van dit politiek jaar. De komende 6 weken hebben we reces waarin we de tijd hebben om te evalueren wat er het afgelopen jaar heeft gespeeld, maar ook om vooruit te kijken naar het komende jaar.
 
Om alvast te starten met evalueren neem ik jullie dan ook graag mee in de hoogtepunten van afgelopen jaar.
 

Motie participatie

Vlak voor het reces is onze lang verwachte motie over participatie aangenomen in de raad. Deze motie kon op brede steun rekenen en moet ervoor zorgen dat Zaanstad een stap zet richting een startnotitie met als doel een visie op lokale democratie en participatie vorm te geven.

Familieschool

Op de ideeënmarkt spraken wij met mevrouw Blauw over haar idee om een familieschool op te richten. Dit is een school en kinderopvang in 1 gebouw waarbij (alleenstaande) ouders samen met hun kinderen tot 4 jaar terecht kunnen om aan hun Nederlandse taal te werken (NT2). Omdat wethouder Groothuismink een toezegging deed om het idee tot uitvoering te brengen hebben wij deze motie ingetrokken. De eerste gesprekken tussen de wethouder en de initiatiefnemer hebben inmiddels plaatsgevonden.

Vervoer over water

Ondanks dat wij dit jaar niet voldoende stemmen konden krijgen om de Zaanferry voor Zaanstad te behouden, blijven wij aandacht vragen voor vervoer over water. Door middel van een amendement hebben wij de volgende tekst laten toevoegen aan de beleidsontwikkelingen in het programma mobiliteit van de vervoerregio Amsterdam: ‘Het vervoer van personen over water over de Zaan/IJ route zal in de toekomst van essentieel belang zijn om voor voldoende ontsluiting te zorgen vanwege de geplande ontwikkelingen op de Achtersluispolder en het Hembrugterrein in Zaanstad en is van grote toegevoegde waarde voor de economie van Zaanstad en Amsterdam.’

Werk/leertraject statushouders

Wij hebben ons hard gemaakt om statushouders zo snel mogelijk richting een baan te helpen. Door onderzoek te doen naar de mogelijkheden om in samenspraak met Zaanse ondernemers en Werkom een versneld werk leertraject aan te bieden die statushouders kunnen volgen in hun vakgebied zodat zij in Nederland snel aan het werk kunnen.

Kansrijke asielzoekers

Tot slot hebben wij in navolging op de bovenstaande motie het college opdracht gegeven lobby te voeren richting het Rijk om landelijke wetgeving en randvoorwaarden dusdanig aan te passen dat kansrijke asielzoekers vroegtijdig kunnen instromen op de arbeidsmarkt.

Met vriendelijke groet, Merel

Inmiddels ben ik anderhalf jaar raadslid en voel ik mij elke dag ontzettend dankbaar dat ik dit mooie werk voor onze gemeente mag doen. De fractie gaat nu 6 weken het reces in maar zit zeker niet 6 weken stil. Als er zaken zijn die u wil bespreken, twijfel dan niet om een mail te sturen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Merel Kingma
Raadslid D66 Zaanstad