Het reces is weer voorbij

Het reces is weer bijna voorbij. Volgende week 7 september is het eerste Zaanstad Beraad alweer. En de dag erna staat het eerste werkbezoek op de agenda, dan worden de Flexwoningen op de Noorderveenweg in Assendelft bezocht. Aan de Noorderveenweg zijn 64 woonunits geplaatst voor de tijdelijke opvang van maximaal 192 Oekraïense vluchtelingen en we zijn benieuwd hoe het er nu voor staat. Ook starten de vergaderingen van de Werkgeverscommissie waar o.a. Merel Kingma voor D66 namens de raad plaatsneemt en de Auditcommissie waar o.a. Guido voor D66 namens de raad plaatsneemt in september ook weer. Dit betekent weer volop vergaderen en stukken lezen. De alweer vollopende agenda’s beteken voor ons echter niet dat we onze belangrijkste speerpunten: Kansengelijkheid, Cultuur en Onderwijs, links laten liggen.

Kansengelijkheid

Op het gebied van kansengelijkheid heeft Merel Kingma zich de afgelopen tijd al volop ingezet op het voorkomen van menstruatiearmoede, maar ook minimaregelingen zoals Meedoen Zaanstad, Bijzondere Bijstand en Individuele Inkomenstoeslag (IIT) worden door ons scherp gemonitord en gekeken wordt of wij hierin nog slagen kunnen maken. Ook is de invoering van de Stadspas per september 2023 een hot item voor D66 Zaanstad. Wij zien volop kansen voor de Stadspas en de voordelen die het mogelijk heeft. Wij zijn ons er echter van bewust dat het invoeren van nieuwe technologische ontwikkelingen door de (lokale) overheden de afgelopen jaren vaker niet dan wel goed zijn verlopen. Wij houden dan ook scherp in de gaten of de invoering hiervan op schema blijft lopen en hoe de uitvoering hiervan verloopt. Als laatste is nog belangrijk om te melden dat de inkomensgrens voor Meedoen Zaanstad per juli 2023 is verhoogd van 110% naar 120% van het sociale minimum. Dit is voor een alleenstaande ouder (21+) bruto €1460 per maand.

Cultuur

Ook de cultuur staat in Zaanstad al jaren onder druk. Elke keer als er geld gevonden moet worden om de begroting rond de krijgen zijn er enkele partijen die weer beginnen te trekken aan gelden die we hebben gereserveerd voor cultuur. D66 Zaanstad blijft zich ervoor inzetten om voldoende geld beschikbaar te houden voor culturele activiteiten, omdat wij van mening zijn dat cultuur nooit een sluitpost mag worden in de gemeentebegroting, want cultuur levert een essentiële bijdrage aan de leefbaarheid en de verbinding in de stad. In het kader van 50 jaar Zaanstad worden er in 2024 verschillende culturele activiteiten georganiseerd in Zaanstad waarbij de gemeente (gedeeltelijk) financieel bijspringt. Wij hopen als D66 Zaanstad dat dit een katalysator is voor de culturele ontwikkeling in alle dorpen en kernen in de gemeente, dit zodat we echt kunnen toewerken naar een cultureel bruisende gemeente in plaats van alleeneen cultureel bruisende stad.

Onderwijs

En als derde speerpunt het onderwijs. Als gemeente gaan wij niet over de inhoud van het onderwijs, maar zijn wij wel verantwoordelijk voor het bouwen van nieuwe schoolgebouwen. Wij als D66 Zaanstad zijn van mening dat schoolgebouwen zo snel mogelijk energieneutraal moeten worden. Kansen dienen te worden gepakt op natuurlijke momenten, zoals bij groot onderhoud. De slechtste scholen moeten met voorrang worden aangepakt. Het is daarbij belangrijk dat we niet op korte termijn alleen aan de kosten denken, maar juist ook kijken naar de positieve effecten op lange termijn. Wij zullen ons hiervoor blijven inzetten.

Neem contact op

Naast deze drie zeer belangrijke onderwerpen blijft Flip Hoedemaeker zich inzetten voor een door alle fracties onderschreven visie op Participatie, als blauwdruk voor een nieuwe praticipatieverordening. Op een goede manier in gesprek zijn met de inwoners van Zaanstad is cruciaal voor goed beleid en vertrouwen tussen inwoners en politiek. Daarnaast zijn er nog vele andere onderwerpen waar we ons met passie mee bezig zullen houden, zoals bijvoorbeeld: duurzaamheid, wonen, ondernemerschap en de openbare ruimte. Mocht je hier nou ideeën over hebben laat het ons dan vooral weten of schuif een keer aan bij onze fractievergadering op maandagavond. Hiervoor kan je altijd een mailtje sturen naar [email protected]

Leave a comment

The email address will not be published. Required fields are marked