Een Wijchen waarin voor iedereen kansen zijn om
zich te ontwikkelen

Goed onderwijs is de basis voor een vrije en gelukkige samenleving. Een samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten te benutten. Om je eigen plek te vinden in de maatschappij. Maar ook de vrijheid om de toekomst aan te kunnen. Met alles wat er op je afkomt in een wereld die steeds sneller verandert.

Leren doe je een leven lang en dat begint al vanaf je geboorte

Voorkomen is beter dan genezen. In de leeftijdsgroep van nul tot vier jaar gaan we ontwikkelachterstanden voorkomen. Hierdoor gaan alle kinderen een eerlijke start maken op de basisschool. D66 wil dat kinderen samen opgroeien en dat er op jonge leeftijd oog is voor de ontwikkeling. In Wijchen wordt nog relatief weinig gebruik gemaakt van de vroege en voorschoolse educatie (VVE). Daarom verlagen we de criteria voor een VVE-indicatie. VVE is echter pas echt effectief als de mensen die er werken goed geschoold zijn. Daarom zorgen we voor goede scholing.
Kinderen waarvan ouders niet werken, gaan vaak niet naar de kinderopvang. Dit terwijl het kind zich daar beter kan ontwikkelen op het gebied van sociale vaardigheden, taal en spraak. Wij maken de kinderopvang laagdrempelig. We willen financiele belemmeringen wegnemen. Zo hebben alle kinderen vanaf twee jaar de mogelijkheid om gebruik te maken van de kinderopvang.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • Kinderopvang voor alle kinderen tussen twee en vier jaar
 • Wij stimuleren het leren direct vanaf de geboorte
 • We verlagen de criteria voor een VVE-indicatie

We zorgen voor goed en innovatief onderwijs

Elk Wijchens kind verdient de kans om mee te doen aan sport, cultuur of muziek. Of aan het ontdekken van techniek en natuur. Het is belangrijk dat alle kinderen een goed ontbijt hebben gehad, voordat ze naar school gaan. Alleen zo kunnen ze goed leren. Helaas gaan er nog steeds kinderen zonder ontbijt naar school: ook in Wijchen. Daarnaast eten veel kinderen onvoldoende groenten en fruit. We stimuleren Wijchense scholen om zich aan te sluiten bij een schoolfruitproject. Daarnaast willen we lokale ondernemers koppelen aan scholen om gezonde voeding op school verder te stimuleren.
Ook in Wijchen is het belangrijk dat er ruimte is voor vernieuwende onderwijsinitiatieven. Daarom dragen we het initiatief voor het integraal kindcentrum De Bonte Boomhut een warm hart toe.
Burgerschap stimuleren we door een jongerendebat te organiseren tijdens de dag van de democratie. Op de dag van de kinderrechten faciliteren we een kindervragenuur met de gemeenteraad.
Ook een duurzame school vinden we van belang. Schoolpleinen maken we groener en in samenwerking met het waterschap realiseren we een klimaatadaptief schoolplein.
Ieder Wijchens kind dat thuis zit en niet meedoet aan school, is er één te veel. Daarom houden we goed zicht op deze “thuiszitters”. Maatwerk is belangrijk om te komen tot een goede oplossing.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • 0 thuiszitters in de gemeente
 • Een gezonde school is de norm
 • We ontwikkelen de jeugd tot kritische burgers door het organiseren van debatten en vragenuurtjes.

Laaggeletterdheid pakken we aan

Laaggeletterdheid vergroot de kansenongelijkheid. De bibliotheek kan een rol spelen in het oplossen van dit probleem. Lezen is leuk en goed voor je ontwikkeling. De bibliotheek in Wijchen heeft daarvoor een modern uitgerust gebouw en een goed cursusaanbod.

Laaggeletterdheid speelt ook in de Wijchense samenleving. Bovendien vergroot het verschillen in de samenleving. Zo ontstaat er tweedeling. Als je kunt lezen en schrijven, zijn je kansen op de arbeidsmarkt groter. Ook heb je minder vaak problematische schulden. Daarom is het goed als de gemeente investeert in het oplossen van laaggeletterdheid. Mensen die laaggeletterd zijn, lopen hierover het algemeen niet mee te koop. Het is belangrijk dat wij dit vroegtijdig signaleren. Dit doen wij door laaggeletterdheid integraal aan te pakken en hulp te bieden. Ook door communicatie-uitingen in begrijpelijke taal op te stellen kan de gemeente helpen.

Bij het oplossen van laaggeletterdheid kan de bibliotheek een belangrijke rol spelen. Zij doet dit door het stimuleren van lezen, het ontwikkelen van leesplezier en taalontwikkeling. De bibliotheek in Wijchen is een laagdrempelige voorziening. Daarnaast zal de bibliotheek een rol spelen in het digitaal vaardig maken van mensen. Op die manier kunnen we ook tweedeling wegnemen. Om de bibliotheek in de haarvaten van de Wijchense samenleving te krijgen, werkt ze met mobiele vestigingen. Deze staan in scholen en verzorgingshuizen. Kortom: de bibliotheek komt naar de mensen toe.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • De gemeente communiceert in begrijpelijke taal
 • De bibliotheek is en blijft een moderne en goed uitgeruste voorziening.
 • De bibliotheek gaat naar de mensen toe door middel van pick-up points, pop-up bibliotheken en wisselcollecties.
 • Lezen op jonge leeftijd wordt gestimuleerd.
 • De gemeente pakt laaggeletterdheid integraal aan.