Een Wijchen waarin iedereen zichzelf kan zijn

In Wijchen wonen mensen met hele uiteenlopende achtergronden. Sommige zijn zichtbaar, maar andere zijn minder zichtbaar. D66 wil dat inwoners geen obstakels ervaren bij het meedoen in de Wijchense samenleving. In Wijchen voelt iedereen zich altijd en overal welkom, gerespecteerd en geaccepteerd.

Wijchen is een inclusieve gemeente

Achtergrond maakt in een inclusieve gemeente geen verschil voor de kansen die je krijgt. D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Zo is iedereen volledig in staat om mee te doen.
Helaas maakt het in Nederland nog steeds uit waar je wieg heeft gestaan en wie je ouders zijn. D66 wil dat je de mogelijkheid en kansen hebt om te zijn en te worden wie je wilt zijn. De gemeente Wijchen en gelieerde organisaties moeten daarbij het goede voorbeeld geven. Niet voor niets heeft D66 de afgelopen raadsperiode zich krachtig ingezet voor een gedragscode discriminatie voor deze organisaties. Wat D66 Wijchen betreft gaan ook andere organisaties uit de Wijchense samenleving zich hieraan conformeren.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • Geef mensen de kans om zichzelf te zijn.
 • Instellingen en de gemeente hebben een gedragscode discriminatie.
 • Boa’s (bijzonder opsporingsambtenaar), wijkagenten en welzijnswerkers herkennen signalen van discriminatie nog beter en weten wat ze met deze signalen moeten doen.
 • Zorg dat iedereen, maar vooral kinderen, dezelfde kansen krijgt.

Nieuwkomers zijn welkom in Wijchen

In 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Met deze nieuwe wet wordt het proces van inburgering nog dichter bij de gemeente geplaatst. Dit geeft gemeenten de verantwoordelijkheid om nieuwkomers te helpen om goed in onze samenleving te functioneren.
De nieuwe Wet Inburgering geeft nieuwkomers in Wijchen de kans om zich op eigen kracht te redden. Om dat ook echt te realiseren is de wet alleen niet voldoende. D66 gaat de kansen die de wet biedt benutten. Door samenwerking op beleidsterreinen zoals: huisvesting, zorg, werk en inkomen kan het inburgeringstraject succesvol worden.
D66 ziet daarnaast meerwaarde in goede regionale samenwerking bij de uitvoering van de wet. Ons uitgangspunt is niet snelle uitstroom uit de bijstand. Het gaat ons om het zo goed mogelijk benutten van de talenten van de nieuwkomer. We gaan dus voor kwaliteit boven kwantiteit.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • Aandacht voor (om)scholing en ontwikkeling van nieuwkomers.
 • Een huis en goede zorg is een essentiële stap richting integratie
 • Ondernemers en vrijwilligers spelen een rol in werk, taalontwikkeling en het opbouwen van een netwerk voor de nieuwkomer.

De Wijchense samenleving is een inclusieve samenleving

De Wijchense samenleving bestaat uit individuen met elk hun eigen persoonlijkheid. D66 wil dat iedereen zich thuis voelt in Wijchen en het gevoel heeft ertoe te doen.
Discriminatie komt ook in Wijchen nog steeds voor. Wellicht ken je uit je omgeving een verhaal van iemand die geen stage, baan of huis kreeg. Misschien had je wel het sterke vermoeden dat er sprake was van discriminatie.
D66 wil een samenleving waar iedereen zijn uiterste best doet om discriminatie aan te pakken. Het aanpakken hiervan begint bij het (h)erkennen van discriminatie.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • Iedere inwoner kent het meldpunt discriminatie.
 • Steun voor projecten op scholen en verenigingen die gericht zijn op (h)erkennen van discriminatie.
 • Nog meer aandacht voor hoe de samenleving omgaat met diversiteit.
 • We blijven openstaan voor signalen en informatie van belangenorganisaties.