Speelbos naast Lambrasse

D66 Wijchen staat open voor bebouwing aan de Lambrasse.

De discussie alleen voeren over wel of geen McDonald’s doet geen recht aan de belangen van Wijchenaren

Recent werden de plannen bekend over de toekomst van de Lambrasse.
Hierdoor ontstond er discussie en een tegengeluid vanwege de eventuele komst van fastfood ketens. D66 Wijchen vindt dat het debat vroegtijdig wordt gepolariseerd. Hierdoor kunnen ook goede ontwikkelingen straks niet meer haalbaar zijn.

Door slim om te gaan met de schaarse ruimte die we hebben in Wijchen kunnen we meer voorzieningen realiseren in Wijchen. Wat D66 Wijchen betreft kunnen de plannen van de Veenhof en Lambrasse worden gecombineerd. Door de Weegbree te bouwen bij Lambrasse zal er daar minder overlast zijn in vergelijking met een McDonald’s. Hierdoor wordt het mogelijk om een speelbos en picknickplaatsen te realiseren.

Wijchen dient zich meer te focussen op extra voorzieningen voor Wijchenaren in plaats van het faciliteren van een snelle hap voor het voorbijrazende verkeer.

D66 Wijchen ziet dat het verzet tegen de plannen op de Veenhof en Lambrasse te hoog is. Omwonenden hebben vaak niet het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt.

Met deze plannen hoopt D66 Wijchen het college van B&W te helpen om met een alternatief toch alle ambities van het college waar te maken. Zonder dat nu de rode loper wordt uitgerold voor grootschalige bebouwing in de Veenhof en de Lambrasse zoals eerder het plan was.

Schriftelijke vragen

Aanleiding:
Verschillende bouwplannen in Wijchen ondervinden weerstand van omwonenden. Een groep bewoners van de Veenhof heeft bezwaar tegen de plannen om de Weegbree te verplaatsen naar de Veenhof. Een groep inwoners van Lambrasse is tegen de plannen voor een fastfoodrestaurant aldaar.

D66 Wijchen ziet daarnaast dat met deze plannen er nog maar weinig groen overblijft op Lambrasse en is van mening dat Wijchen vooral moet investeren in (gezonde) voorzieningen voor eigen inwoners in plaats van voorzieningen voor het voorbijrazend verkeer.

In een poging om tegemoet te komen aan alle belanghebbenden stellen wij dan ook de onderstaande vragen. Wij denken dat het plaatsen van de Weegbree aangevuld met enerzijds een speelbos en anderzijds een picknickplaats van meer toegevoegde waarde is
voor de huidige bewoners van Wijchen en Lambrasse.

Vragen:

  • Erkent het college van B&W dat momenteel er veel commotie is in Lambrasse en het plangebied rondom de Veenhof?
  • Erkent het college van B&W dat omwonenden van beide plangebieden het gevoel hebben niet serieus genomen te worden?
  • Staat het college van B&W open voor initiatieven om “De Weegbree” op andere locaties dan de Veenhof te huisvesten? Zo niet, waarom niet?
  • Is het college van B&W bereid om te onderzoeken of “De Weegbree” ook gevestigd kan worden op het terrein bij Lambrasse?
  • Zo ja, kan het College van B&W in dit onderzoek plannen meenemen om het groen te behouden en op te waarderen naar een speelbos en picknickplaats?
  • Zo niet, Waarom niet?