Rookvrije Generatie

Beeld: D66 Wijchen

Vandaag 31 mei is het Wereld Niet-Rokendag. Wij vinden dat iedere volwassene zelf een keuze moet maken om te gaan roken. Echter vinden wij het ook belangrijk dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien. Jaarlijks sterven in Nederland 20.000 mensen aan roken en enkele duizenden door het meeroken. Dat betekent dat er meer mensen overlijden aan de gevolgen van roken, dan aan drank, drugs, verkeer en misdaad bij elkaar. Als gemeente kunnen we een belangrijke bijdrage leveren door andere organisaties te stimuleren om aan de slag te gaan met de Rookvrije Generatie. In het bijzonder de locaties waar veel kinderen komen. De nieuwe omgevingsvisie wordt binnenkort vastgesteld en het is goed om nu alvast daarbij rekening te houden met een rookvrije generatie.

Vragen

  • Wat zijn de doelstellingen van de gemeente Wijchen m.b.t. een rookvrije generatie?
  • Wat is de ambitie van het college m.b.t. een rookvrije generatie?
  • Wordt er in de vast te stellen omgevingsvisie al rekening gehouden met een rookvrije generatie?
  • Heeft u onderzocht/overwogen of het mogelijk is een rookverbod op te nemen in de Algemene plaatselijke verordening (naast het huidige verbod om te roken in bossen en natuurterreinen)?
  • Welke middelen (geld/tijd) maakt het college vrij om het in zijn ogen gewenste beleid rondom het realiseren van een Rookvrije generatie uit te voeren?
  • Wat kan Wijchen in de toekomst betekenen voor het realiseren van een rookvrije generatie binnen onze gemeente?