Perspectiefnota

Hieronder kunt u het betoog van fractievoorzitter Maikel Lukkezen tijdens de bespreking van de jaarrekening en perspectiefnota teruglezen. Wilt u liever de opname bekijken dan kan u dit doen via deze link (vanaf 34:30).

Wij dienen vandaag een totaal van 12 moties in. Waarvan de meesten ook door andere fracties worden mee ingediend of waarvan wij de mede indiener zijn.

Ik heb ze verwerkt in 5 blokken.

  • Moties over inspraak
  • Kansengelijkheid
  • Duurzaamheid
  • corona compensatie
  • Wonen

Maar allereerst wil ik mijn complimenten geven aan het college. De financiën zien er netjes uit. Er is een goed resultaat onder lastige omstandigheden geboekt. Natuurlijk blijft voorzichtigheid geboden. En daarom kunnen wij onszelf vinden in het storten van een deel van het overschot in de reserven voor de toekomstig lastige economische tijden.

Inspraak

Laten we beginnen met de moties over inspraak.
Wat ik zo prettig vind, is dat we graag in gesprek gaan met Beuningen over de activiteiten op de gemeentegrens. Wij willen graag mee beslissen over de impact van evenementen op de groene heuvels. Daarom steunen we niet alleen de motie van het CDA, maar dienen we hem ook mee in.
En ook met onze inwoners moeten we in gesprek blijven. Laten we dus niet alleen praten met onze buurgemeenten, maar ook met onze eigen inwoners en boeren. Over de kansen en perspectief die er zijn voor hen met betrekking tot het landelijk stikstofbeleid. Maar ook over nieuwe ideeën die ze hebben. Daarom dienen wij ook de motie over het stikstofbeleid in samen met het cda, vvd en k8w en daarnaast een motie over inspiratiesessies om zo te blijven werken aan bet vertrouwen in ons als politiek. Om zo laagdrempelig iedereen toegang te geven tot de politiek om zo te voorkomen dat men zich genoodzaakt voelt om distributiecentra en snelwegen af te sluiten.

Kansengelijkheid

Als tweede blok de kansengelijkheid.
We wonen in een prachtige omgeving, we hebben de publieke ruimte dik in orde en we hebben plannen om het allemaal nog mooier te maken door bijvoorbeeld het project tussen kasteel en Wijchens meer.
Als ik met mensen spreek van buiten Wijchen, dan hoor ik eigenlijk alleen maar lof. En dat snap ik. En met trots vertel ik mensen dat ik in Wijchen woon.
Maar deze trots is maar één kant van de medaille. als ik de medaille omdraai, dan zie ik toch wat vlekken die we moeten oppoetsen. Want van buiten ziet Wijchen er dan wel prachtig uit, kijken we achter de voordeur, dan zien we toch veel leed.
Mensen die het serieus moeilijk hebben met het aan elkaar knopen van de eindjes. Die met moeite rond kunnen komen en met moeite het hele gezin kunnen voeden. En vaak zien we dat kinderen daar uiteindelijk de dupe van zijn. Kinderen die niet naar kinderfeestjes mogen omdat de ouders geen geld hebben voor een cadeau. Geen geld hebben voor sport of een andere hobby. Deze kinderen groeien niet op in een zorgeloze wereld waardoor ze later kansen durven te pakken. Deze kinderen worden opgevoed met het beeld dat voor hen geen plek is tussen alle andere kinderen. Wij willen dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen. Daarom dienen wij een motie in om de kindregeling te verruimen. Niet zodat alle kinderen straks nikes kunnen dragen, maar om te zorgen dat ze volledig deel kunnen nemen aan het sociale leven in Wijchen.
Daarnaast dienen wij samen met de PvdA een motie in om ervoor te zorgen dat mensen die recht hebben op een toeslag deze makkelijker kunnen vinden.

Duurzaamheid

Het derde blokje gaat over duurzaamheid.
De drempel om duurzame maatregelen te nemen is voor veel mensen te hoog. Zomaar een groen dak nemen, watertonnen aan te schaffen, tegels verwijderen of over te stappen op elektrisch koken is voor velen te veel moeite.
Om ervoor te zorgen dat we sneller stappen nemen moeten we mensen verder motiveren.
Daarom dienen wij drie moties in om inwoners te stimuleren deze noodzakelijke stappen naar een fossielvrij leven te nemen. En 1 motie om beter inzicht te krijgen in de eigen afvalstromen, zodat ook hier het bewustzijn voor een milieuvriendelijk leven wordt genomen. Laten we hierin geen afwachtende houding aannemen, maar de luxe waarin we verkeren inzetten voor het goede.

Corona compensatie

Dan het blokje over de corona compensatie.
Het Rijk heeft de portemonnee getrokken om ondernemers te steunen tijdens de moeilijke coronacrisis. En voor een groot deel is dat ook terecht gekomen bij kleine ondernemers. Maar wat ons betreft dienen we al dit geld aan deze doelgroep te spenderen. Daarom dienen we een motie in om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, om ervoor te zorgen dat dit geld alsnog bij de beoogde doelgroep terecht komt. Want geld overhouden op de plank is niet het doel van het ontvangen geld vanuit het Rijk, zeker niet als er nog mensen in de problemen verkeren.

Wonen

En laat ik afsluiten met het blokje wonen.
Want wonen doen we samen, met andere mensen en met onze dieren. En daarom willen wij weten hoe precies de financiën rondom de hondenbelasting worden besteed.
En dan nog de zorg voor elkaar woning. Prachtige motie alle lof voor de heer klinkhamer. Het is een goed initiatief het sluit perfect aan bij de huidige woningnood.
En wat u dan normaal hoort van D66 is dat wij dit natuurlijk al jaren roepen, dat we ook anders wonen willen stimuleren. Maar het is de heer klinkhamer gelukt om het daadwerkelijk goed op papier te zettenen er een brede meerderheid voor te krijgen die deze motie mee willen indienen. Daarvoor onze dank en met trots dienen wij deze motie mee in.

Maikel Lukkezen
Fractievoorzitter D66 Wijchen

Beeld: D66 Wijchen