Waarom wij tegen de begroting hebben gestemd

Tijdens de begrotingsvergadering van 10 november 2022 heeft de fractie van D66 Wijchen tegen de begroting van 2023 gestemd. Dit hebben wij niet lichtzinnig gedaan. Dit hebben wij gedaan, omdat er ondanks de torenhoge inflatie geen verruiming van de Kindregeling en andere inkomensondersteunende maatregelen mogelijk was.

College kan meer doen

Elk jaar stelt de gemeente de begroting vast. En in Wijchen hebben wij de traditie om deze begroting unaniem vast te stellen. Dat is ook terecht. Want hoewel de begroting nooit plannen bevat van de oppositie is deze wel altijd in balans geweest. Niet alleen is deze financieel in balans, er is ook altijd oog voor de menselijke kant.
 
We zien echter dat de maatschappelijke problemen toenemen. Steeds meer mensen leven in armoede. Het gaat niet meer alleen om lage inkomens, ook steeds meer middeninkomens hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Landelijke maatregelen zijn niet meer voldoende en lokale maatregelen kunnen bijdragen aan de oplossing. 

Wij hebben verschillende oplossingen voorgesteld om de balans terug te vinden. En wij begrijpen erg goed dat onze oplossingen niet altijd een meerderheid zullen halen. Maar het moet wel mogelijk zijn om in gezamenlijkheid een compromis te bereiken om zo de balans enigszins in verhouding te krijgen.
 
Wij hebben tegen de begroting als geheel gestemd. Er staan zeker goede plannen in. Maar het is onvoldoende voor de mensen die ons het hardst nodig hebben. Jaar op jaar nemen de reserves toe zodat we deze reserves uit kunnen geven in onzekere tijden.

De begroting van Wijchen is er voor alle inwoners. Als we als volksvertegenwoordiging daar onszelf niet meer in kunnen herkennen, gezinnen met lage en middeninkomens steeds grotere financiële problemen krijgen en een coalitie niet openstaat voor het zoeken naar een compromis, dan is het verbreken van een traditie -hoe vervelend dan ook-, het enige signaal wat wellicht overkomt.
 
Wij zullen blijven zoeken naar een manier om wel alle inwoners – jong en oud- mee te laten doen aan al het moois wat er te bieden is. Wij blijven strijden voor een Wijchen waar iedereen dezelfde kans zal hebben. Ongeacht de plek waar je wieg heeft gestaan.