D66 Wijchen neemt deel aan Klankbordgroep Rekenkamer

Miranda Muller, raadslid voor D66 Wijchen, zal plaatsnemen in deze nieuwe vorm van de Rekenkamercommissie.

Onafhankelijk en transparant

Onafhankelijkheid en transparantie zijn en blijven voor D66 essentiele kernwaarden. Tot nu toe was er in de gemeente Wijchen sprake van een Rekenkamercommissie waar raadsleden zelf aan deelnamen. Voor ons was dit een kwestie van ‘Wij van wc-eend raden wc-eend aan.’ De raad stuurt namelijk aan wat het college aan beleid gaat uitvoeren. Om dan dezelfde raad het gevoerde beleid te laten evalueren, vonden we niet onafhankelijk en transparant.

Binnenkort gaat er een vacature open voor drie nieuwe Rekenkamerleden: een voorzitter en twee leden. Deze zullen worden ingevuld door mensen van buiten de huidige politieke samenstelling. Een Rekenkamer met externen is iets wat sommige andere gemeentes al hadden, maar waar de gemeente Wijchen nu in meegaat. Op deze manier kan het beleid van onze gemeente worden getoetst of de doelen wel gehaald zijn (doeltreffendheid) en of dit in verhouding staat tot de kosten (doelmatigheid). Efficientie en effectiviteit zijn erg belangrijk, om op die manier het beleid voor bijvoorbeeld starters op de woningmarkt en zzp-ers bij te sturen.

Reageren?

Wij zijn blij met deze verandering en met de unanieme steun voor ons amendement en daarom zal Miranda Muller plaatsnemen in de Klankbordgroep.