Ik ben geen dataset

Ik ben geen dataset. Ik ben geen verzameling van enen en nullen.
Door inzet van D66 Wijchen ziet de gemeente dit ook in en investeert Wijchen in de aanleg van een algoritmeregister.

Wat zijn algoritmes?

Algoritmes kunnen vergeleken worden met een stuk gereedschap. Net als dat een timmerman een hamer gebruikt om een spijker in een stuk hout te slaan, kan de gemeente een algoritme gebruiken om zo efficiënt besluiten te nemen.

Maar met gereedschap moet men verantwoordelijk omgaan. Een kind geef je geen hamer zonder goed toezicht van een volwassene. Voordat je het doorhebt speelt het hamertje tik met de wijnglazen.
En hetzelfde geld voor de gemeente. Deze geef je geen algoritme zonder toezicht. Er zullen dan geen wijnglazen sneuvelen, maar het algoritme kan wel privacy schenden of discrimineren.

Waar het bij een hamer heel simpel is om van te voren te bepalen waar je wel of niet op mag slaan. Is het bepalen van deze grenzen bij algoritmes veel moeilijker. De overheid weet niet wat er in de toekomst mogelijk is met algoritmes. Maar op voorhand het gebruik ervan beperken staat innovatie in de weg.

Vaak worden algoritmes op de juiste manier gebruikt. Zo zorgen algoritmes ervoor dat navigatiesystemen de juiste weg wijzen.
Maar er zijn ook voorbeelden waar algoritmes onbedoelde neveneffecten hebben. Een voorbeeld daarvan is de toeslagenaffaire waar een algoritme mensen discrimineerde.

Algoritmeregister

Omdat wij als D66 innovatie niet in de weg willen staan, maar wel discriminatie willen voorkomen en privacy niet op willen geven hebben wij gevraagd voor een algoritmeregister.

Door middel van dit algoritmeregister kunnen de gemeenteraad en alle inwoners van Wijchen controleren of er geen rechten worden geschonden.

Zo waken we ervoor dat de gemeente Wijchen inwoners ziet als een dataset of verzameling van enen en nullen.