Groene Heuvels

Totaal onverwacht zijn wij geconfronteerd met concrete plannen voor de Groene Heuvels. Plannen die grote impact kunnen hebben op Wijchen. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld om opheldering te krijgen.

Motie “Evenementen Groene Heuvels ook Wijchense aangelegenheid”

Op 7 juli is unaniem de motie “Evenementen Groene Heuvels ook Wijchense aangelegenheid” aangenomen. In deze motie heeft de volledige gemeenteraad gevraagd om zo snel mogelijk na het zomerreces informatie te krijgen over de plannen op de Groene Heuvels.

Deze informatie heeft de gemeenteraad nog niet ontvangen.

Impact op Wijchen

Op 25 oktober gaven Mojo en Leisurelands in Beuningen een presentatie aan de gemeenteraad van Beuningen. Hierin werd duidelijk dat de plannen van Mojo en Leisurelands ook impact hebben op Wijchen.
Zo werd duidelijk dat:

  • er plannen zijn om het bezoekersaantal van Down the Rabbit Hole te laten groeien naar 60.000.
  • er 18 evenementen per jaar gehouden zullen worden
  • van deze 18 evenementen er 5 muziek evenementen zullen plaatsvinden. Waarvan Down the Rabbit Hole er één van is
  • op Wijchens grondgebied een camping wordt gerealiseerd
  • en dat de aan/ afvoer van voornamelijk campers zal gebeuren via Bergharen

Gemeenteraad niet op de hoogte

De gemeenteraad van Wijchen is niet op de hoogte gebracht zoals gevraagd in de motie “Evenementen Groene Heuvels ook Wijchense aangelegenheid“. Daarom hebben wij de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:

  • Er wordt gesproken over een Wijchens bestemmingsplanwijziging ten behoeve van een camping bij de Groene Heuvels. Wanneer ontvangt de gemeenteraad van Wijchen deze informatie?
  • Waarom is de gemeenteraad van Wijchen niet gelijktijdig met de Beuningse gemeenteraad geïnformeerd?
  • Er wordt gesproken over een aan-/ afvoerroute door Bergharen waar voornamelijk campers van gebruik zullen maken. Hoe wordt de veiligheid van inwoners gegarandeerd tijdens drukke tijden?
  • Hoe wordt er gewaarborgd dat er maximaal 18 evenementen per jaar zullen plaatsvinden? En is er een wettelijke basis om een eventueel hoger aantal evenementen tegen te houden?
  • Hoe gaat het college ons als gemeenteraad actief informeren en de oproep uit de motie “Evenementen Groene Heuvels ook Wijchense aangelegenheid” uitvoeren?