D66: dé fietspartij

Beeld: D66 Wijchen

Wijchen is de mooiste gemeente van Nederland om doorheen te fietsen. Het blijft lastig om meer mensen de fiets te laten pakken. D66 vindt dat er meer investeringen nodig zijn; investeringen die wij durven te maken.

Want, fietsen is niet alleen goedkoper, gezonder en sneller in de gemeente. Fietsen draagt bij aan de gezondheid van onze gemeente. Wij willen dat er in de gemeente meer gefietst wordt, maar ook tussen gemeenten en tussen Wijchen en andere dorpen.

We gaan daarom de fietsvoorzieningen verbeteren, zodat alle dorpen van Wijchen goed bereikbaar blijven.

Maar, om dit aantrekkelijk te maken moet fietsen ook de beste vervoersoptie zijn. Daarom gaan wij zorgen voor meer groene golven voor fietsverkeer, bredere fietspaden en meer veiligheid.

Wat willen we nog bereiken?

  • Autoverkeer naar 30 km/u in de bebouwde kom
  • Meer woonerven om zo meer plek voor voetgangers en fietsers te maken
  • Bij aanleg van nieuwe wijken word eerst gekeken naar de voetganger en fietser
  • Goede en voldoende fietsstallingen in het hele centrumgebied
  • Fietsers langer voorrang op kruispunten
  • Fietsvriendelijke schoolomgeving