100 dagen in de gemeenteraad

Het is vandaag 100 dagen sinds de nieuwe Raad is geïnstalleerd. We doen graag een terugblik op de eerste 100 dagen van het nieuwe team van D66. Waar is D66 mee bezig geweest? En nog belangrijker: wat heeft D66 bereikt?

Installatie raadscommissieleden

Op 26 april werd de gemeenteraadsfractie van D66 aangevuld door de benoeming van twee raadscommissieleden. Maikel heeft Stephanie Dauphin en Gou Jiang Yau voorgedragen om de rol van raadscommissielid te vervullen voor de komende 4 jaar. Stephanie en Gou Jiang zullen samen met Maikel (raadslid), Miranda (raadslid) en Guus (raadscommissielid) de fractie van D66 vormen. 

zij hebben zich gefocust op 3 hoofdthema’s: wonen, duurzaamheid en kansengelijkheid. Zo heeft Maikel aandacht gevraagd voor het tekortschieten van de huidige Kindregeling en voor een verdubbeling van het opgenomen budget. Deze motie wordt opgepakt door de wethouder en zal de fractie de komende tijd in de gaten houden. 
Miranda heeft aandacht gevraagd voor de financiële situatie van zzp-ers en andere kleine ondernemers, waar door het positief resultaat op de begroting van 2021 en doordat een gedeelte van het budget aan coronasteun niet is besteed, ruimte voor is. Hier belooft de wethouder ook mee aan de slag te gaan na het zomerreces en de fractie zal ook dit dossier scherp in de gaten houden.
Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met klimaatmaatregelen en ondersteuning om je huis verder te verduurzamen. Hiervoor hebben we aantal moties geschreven en steun gezocht bij andere partijen. Dit wordt zoals het er nu  naar uitziet door het college van B&W verder uitgewerkt en daar kijken we met spanning naar uit.

Vragen aan het College van B&W

In de afgelopen weken hebben Maikel en Miranda, samen met de fractie van D66, verschillende schriftelijke vragen ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders (B&W), onder andere over:

Coalitieakkoord Wijchen

Op 24 mei werd het coalitieakkoord aangeboden aan de gemeenteraad. De reactie van Maikel Lukkezen Lees je hieronder:

Ik wil beginnen met felicitaties. Dit coalitieakkoord laat wat mij betreft zien hoe wij hier in Wijchen met elkaar omgaan. Het toont het vertrouwen wat de coalitiepartijen in elkaar hebben doordat het niet volledig is dichtgespijkerd. En het geeft ons als gehele raad de kans om met elkaar in gesprek te blijven over alle onderwerpen die belangrijk zijn voor onze inwoners. Hoewel het in deze raadsvergadering niet tot uiting kwam, zien wij
dit coalitieakkoord als een ruwe schets die we als hele raad kunnen inkleuren.

En dat klinkt misschien voor sommigen makkelijk. Maar een dergelijk coalitieakkoord maken is juist moeilijk. Dus daarvoor onze welgemeende felicitaties. En onze dank dat u de oppositie niet buitensluit, maar erbij wilt betrekken. En wij hopen dat in de volgende vergadering wel tot uiting zal komen.

Daarnaast vraag ik mezelf af of we de volgende keer het proces niet transparanter kunnen maken. Want hoewel deze coalitie niet onverwacht is gezien de verkiezingsuitslag zijn er wel verbeteringen te bedenken voor de coalitievorming. Daarom pleiten wij voor een externe informateur en formateur.
Op deze manier blijven wij werken aan een sterke lokale democratie.

Opvallende raadsvergaderingen

In de eerste 100 dagen van Maikel en Miranda zijn er al flink wat onderwerpen de Gemeenteraad gepasseerd.
Via onderstaande video’s kunt u de inbreng van D66 inzake de belangrijkste dossiers terugkijken. 

Beeld: D66 Wijchen