Omgevingsvisie Gemeente Westerveld in de maak

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Afgelopen maand is de concept-Omgevingsvisie besproken in de gemeenteraad. 

“D66 heeft zich nadrukkelijk ingezet om de Omgevingsvisie een stuk op grote lijnen te laten zijn.”

Anke Oosterhuis D66-raadslid Gemeente Westerveld

De (steun)fractie heeft daarom een gewijzigde versie van de Omgevingsvisie ingediend. Belangrijk voorstel hierin is het verplaatsen van alle losse ideeën naar een kader, zodat helder wordt dat dit slechts voorbeelden zijn. Dit voorstel is op voorhand omarmd door de wethouder. Verdere wijzigingen liggen met name op het nadrukkelijker naar voren laten komen van de samenleving bij de realisatie van plannen, bv in de vorm van burgerinitiatieven. De samenleving als derde partij, naast externe partijen (markt) en de overheid. Een mooie sociaal-liberale invulling!

De omgevingsvisie ligt nu ter visie bij de inwoners van Westerveld, waarna het stuk eind dit jaar zal worden vastgesteld door de raad.

https://www.omgevingsvisiewesterveld.nl/omgevingsvisie-westerveld/home