Column 5: Oosterhuis in Westerveld / Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Een kijkje in de keuken van een raadslid in de Gemeente Westerveld.

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen…

En, je bent pas vrij als iedereen dat is. Dit is de slogan van D66. Onder deze vlag doen we ons politieke werk. Dit gaan we na de verkiezingen van 16 maart hopelijk ook doen in Westerveld. Dit zijn namelijk de eerste verkiezingen waar D66 Westerveld aan meedoet.
Met een mooie kandidatenlijst voeren we lijst 6 aan.

Er staan ons de komende jaren veel opgaven te wachten. Denk aan de transitie van fossiel naar niet-fossiele brandstoffen, de overgang naar een meer toekomstbestendige landbouw en een circulaire economie. Daarnaast de woningmarkt: het zorgen voor voldoende woningen die passend zijn bij de vraag die er is. En niet onbelangrijk, hoe zorgen we ervoor dat niemand tussen wal en schip valt in Westerveld? Zeker als het gaat om zorg en welzijn, zodat we allemaal gezond opgroeien en leven.

Voor die grote opgaven is de inbreng van inwoners nodig. D66 Westerveld wil dit doen door toegankelijke politiek te voeren. Graag gaan we in gesprek met u of jou als inwoner. We zoeken hierbij naar de stem van alle Westervelders, zeker ook die van de volgende generatie. 

We vinden het belangrijk dat we inwoners betrekken aan het begin van een traject en niet pas aan het eind. 

Hiervoor moeten we kijken naar hoe de best passende manier omdat alleen zo de meeste stemmen worden gehoord.D66 is een grote, landelijke partij. Als lokale afdeling kunnen we in overleg met onze collega’s in de regio zaken breder agenderen, soms ook op landelijk niveau. D66 Westerveld staat open voor ideeën, opmerkingen en vragen. 

Mail ons, dan kijken we samen hoe we Westerveld duurzamer en progressiever kunnen maken!