Column 6: Oosterhuis in Westerveld / Een Europees land dat wordt aangevallen op zijn grondgebied.

Een kijkje in de keuken van een raadslid in de Gemeente Westerveld.

Een Europees land dat wordt aangevallen op zijn grondgebied.

Sinds vorige week is de situatie in de internationale gemeenschap drastisch veranderd. Wat we allemaal eigenlijk ondenkbaar achtten, is toch gebeurd. Een Europees land dat wordt aangevallen op zijn grondgebied. De Oekraïense bevolking wordt hiermee in een verschrikkelijke oorlog gesleept. Met grote zorg moeten we toezien hoe dit gaat aflopen. 

Mijn gedachten zijn ook weer terug bij mijn studie internationale betrekkingen. Veel zaken die we daar behandelden, hebben te maken met de Europese eenwording. Die samenwerking is jarenlang met horten en stoten verder gekomen, maar nu zien we hoe snel we als Europa samen kunnen komen als het nodig is. De huidige ontwikkelingen zullen waarschijnlijk nog een verdere impuls aan die samenwerking geven. Voor D66 landelijk is Europese integratie een belangrijk thema om vrede, veiligheid en welvaart te versterken.

Maar wat kunnen we hier mee op lokaal niveau? De situatie in Oekraïne was voor een aantal fracties in de raad, waaronder die van D66, aanleiding om een motie op te stellen. Een motie is een oproep die de raad doet aan het college. In deze oproep hebben we ons solidair verklaard met de Oekraïense bevolking en het college gevraagd de opvang van vluchtelingen te faciliteren. Deze oproep hebben we met alle fracties in de raad ingediend. Ook hebben we voorafgaand aan de raadsvergadering op 1 maart een minuut stilte gehouden. Mooi dat we als gezamenlijke raad dit signaal afgeven. Dit zijn de momenten dat je in de lokale politiek ook echt iets kan doen. 

Deze raadsvergadering was de een na laatste van deze raadsperiode. Een volle agenda met onder andere ook een oproep aan het college van D66 om inwoners te helpen bij het voorkomen van energiearmoede. Stijgende energielasten waren deze winter al een groot probleem geworden, maar de actualiteit heeft ons hier ruw achterhaald waardoor de kans groot is dat energiekosten nog hoger gaan worden. Inwoners met een laag inkomen mogen hier niet de dupe van worden. Gelukkig werd onze oproep gesteunde door een meerderheid van de raad.

In mijn laatste column wil ik graag aandacht vragen voor de verkiezingen voor de gemeenteraad op 16 maart as. Juist nu, waar duidelijk wordt hoe veel waarde we mogen hechten aan een democratische en vrij samenleving, zijn verkiezingen belangrijk! D66 heeft in haar campagne nadruk gelegd op het gaan stemmen. Welke partij je voorkeur ook heeft, het is belangrijk je stem te laten horen. Politiek is van ons allemaal. En politiek gaat over ons allemaal. 

Bekijk onze standpunten.
Sta op je stem en stem op woensdag 16 maart!