Column 4: Oosterhuis in Westerveld / Ongelijkheid

Een kijkje in de keuken van een raadslid in de Gemeente Westerveld.

Ongelijkheid

Raadslid zijn betekent vaak vergaderen door de week. Maar soms zijn er in de weekenden ook politieke activiteiten. Pre-corona was dit bijvoorbeeld een landelijk congres, waarin de leden van D66 elkaar ontmoeten en bijpraten, maar ook om oproepen aan het landelijke bestuur te doen. Heel goede en nuttige bijeenkomsten. Hopelijk kunnen ook deze grote evenementen binnenkort weer doorgaan. 

De afgelopen periode zijn de meeste D66-bijeenkomsten vanzelfsprekend online geweest. Zo ook onze regiobijeenkomst van een paar weken geleden. Na het afhandelen van het verplichte deel van de vergadering bespraken we het thema ongelijkheid. Schrijver Sjoerd Beugelsdijk van het boek De verdeelde Nederlanden vertelde over de groter wordende verdeeldheid in Nederland. Oorzaken hiervan liggen onder andere in globaliseren en individualisering. We zijn in Nederland volgens hem in een ‘perfect storm’ van polarisatie terecht gekomen. 

Vervolgens vertelde Peter van der Voort, Eerste Kamerlid, over zijn werk in het UMCG. In het ziekenhuis gaat het natuurlijk vooral om toegenomen ongelijkheid op het gebied van gezondheid. Dit is zeker in Coronatijd heel zichtbaar. Mensen met een sociaal zwakkere achtergrond hebben een lagere levensverwachting en minder jaren in goede gezondheid kwam recent naar voren uit een onderzoek. Zorgwekkende uitkomsten, die de ongelijkheid in de samenleving nog eens verder voedt. 

D66-ers zijn volgens onderzoeken het meest tevreden over hun eigen leven. Het risico hiervan is dat je maatschappelijk onrecht over het hoofd ziet. Vanuit een bevoorrechte positie is het makkelijk leven. Dat geldt ook voor mij. De woorden van Beugelsdijk en Van der Voort zetten me aan het denken. D66 is een partij die strijdt voor het in het vrijheid kunnen leven van mensen. Maar vrij kun je pas zijn, als de ongelijke positie waar je in zit zoveel mogelijk kan worden opgeheven. Alleen zo kun je je als mens verder ontplooien en ontwikkelen. 

D66 wil zich ook in Westerveld inzetten om ongelijkheid en verdeeldheid te bestrijden. Op onze site vindt u hoe we dit willen doen. Maar ook u kunt hier iets aan doen, laat uw stem horen op 16 maart!

D66 Westerveld is benieuwd naar de mening van de inwoners van Westerveld over thema’s die spelen. Laat van u horen via [email protected]

Benieuwd naar onze standpunten en ons verkiezingsprogramma? Deze vindt u hier: