Column 3: Oosterhuis in Westerveld / Omgevingsvisie

Een kijkje in de keuken van een raadslid in de Gemeente Westerveld.

Omgevingsvisie

Afgelopen week reed ik met mijn paard door het Holtingerveld. Wij hebben sinds een paar jaar twee paarden. Ik had altijd al een wens om zelf een paard aan huis te hebben. En omdat onze jongte dochter ook een paardenmeisje is, heeft zij haar eigen paardje. Rijden in onze bak is leuk, maar het haalt het toch niet bij het buiten zijn in de bossen. Zeker als je zo’n prachtig gebied in je achtertuin hebt. De ritten buiten zijn een uitje voor mij en mijn paard. Maar tegelijkertijd zijn het vaak ook trainingen. Ik ga dit seizoen namelijk meedoen met een aantal endurancewedstrijden. Dit houdt in dat we een route van 25 km rijden. Bij het begin en eind van de rit wordt de hartslag van je paard gemeten om te kunnen checken of het fit over de finish komt. Niet voor niks is het motto bij deze sport ‘to finish is to win!’ Twee van deze wedstrijden zijn thuiswedstrijden, namelijk in Dwingeloo en Diever. Wat een luxe om zulke prachtige gebieden in de gemeente te hebben.

Hieraan moet ik denken als ik deze week de bespreking van de Omgevingsvisie voor de politieke avond aan het voorbereiden ben. Deze visie geeft weer hoe we ons voorstellen hoe Westerveld in 2040 uitziet. Het gaat over de ontwikkeling van de gemeente en hoe willen dat onze fysieke leefomgeving er op lange termijn uitziet. We gaan in debat over waar we als partijen nog accenten willen verschuiven en welke punten we van belang vinden. 

Voor D66 was het belangrijk in dit proces dat we inwoners hebben kunnen spreken over de Omgevingsvisie. Iedere inwoner kon al een zienswijze indienen: het geven van zijn of haar mening over het stuk. Deze keer zijn we een stapje verder gegaan door een avond in te ruimten om iedereen de gelegenheid te geven om zijn of haar zienswijze mondeling toe te lichten. Goed om hier tijd en ruimte voor in te ruimen. Tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 1 februari zal er worden gestemd om de Omgevingsvisie al dan niet vast te stellen. 

Wat onze fractie betreft gaan we nu snel aan de slag met de verdere stappen die moeten worden gezet. De Omgevingsvisie is namelijk het eerste document dat wordt vastgesteld.  Hierna kan het college verder met het opstellen van een omgevingsplan. Hierin wordt de visie nader uitgewerkt. Beide stukken maken deel uit van een nieuwe Omgevingswet. Deze nieuwe wet luidt een nieuwe manier van werken in voor de gemeentelijke organisatie. Dit zal het nodige vergen. Als raad zijn we dan ook gevraagd om in een klankbordgroep mee te denken met over die verdere uitwerking. Mooi dat we ook op deze manier een bijdrage kunnen leveren.

Deze groep zal in de nieuwe raadsperiode echt aan de slag gaan. Hiervoor zijn natuurlijk eerst nog de verkiezingen. Als D66 Westerveld zijn we druk bezig met het in de steigers zetten van onze campagne. Hopelijk kunnen we na de verkiezingen met een versterkte fractie ons werk in de raad voortzetten.

D66 Westerveld is benieuwd naar de mening van de inwoners van Westerveld over thema’s die spelen. Laat van u horen via [email protected]

Benieuwd naar onze standpunten en ons verkiezingsprogramma? Deze vindt u hier: