Hannah Ietswaart

Hannah Ietswaart - Beeld: © Hannah Ietswaart

Het is voor mij van groot belang dat wij met onze sociaal-democratische inbreng sturing geven aan de gemeentelijke democratie.

  • 56 jaar
  • Dwingeloo
  • Zij/haar

Er zijn grote maatschappelijke opgaven waar we nu uitvoering aan moeten geven om nu en in de toekomst gezond te wonen, leven en werken in Westerveld. Daar is de sociaal democratische insteek van D66 broodnodig.