Michiel Roelofs
Raadslid

Michiel Roelofs - Beeld: D66 Waalre

Sinds 1993 woont Michiel en zijn vrouw Letty in Waalre. Hun drie kinderen zijn geboren en getogen in ons prachtige dorp en inmiddels afgestudeerd en uitgevlogen. Vanuit zijn werk en opleiding ligt zijn kennis en ervaring primair bij volkshuisvesting, vastgoed en ruimtelijke ordening. Democratie is belangrijk en werkt alleen als we er samen aan werken. Vanuit dit besef is hij actief geworden voor de fractie en sinds 4 jaar ook fractieondersteuner. Hij wil zich inzetten om het functioneren van de raad en het college effectiever en transparanter te maken. Besluitvorming, besteding van gemeenschapsgeld en het afleggen verantwoording moeten beter. Met zijn analytische en oplossingsgerichte houding zal hij hier goede bijdragen aan te kunnen leveren.

“ Samen-werken aan een nóg mooier Waalre ”

  • 64 jaar
  • Hilversum
  • Waalre

Meer weten over Michiel Roelofs bekijk hier zijn video

Michiel Roelofs - Beeld: Youtube

Michiel Roelofs

Michiel Roelofs - Beeld: D66 Waalre