Partijdige kieswijzer: D66 Waalre en ZW14

D66 Waalre en ZW14 kunnen geregeld goed met elkaar optrekken. Als het bijvoorbeeld gaat over het klimaat en cultuur. Maar er zijn ook verschillen. D66 werkt vanuit vertrouwen en dualisme samen met burgemeester en wethouder en zet het beleid uit voor een beter Waalre. ZW14 daarentegen werkt veel vanuit argwaan en zet zich op de stoel van de wethouder en ambtenaar met de uitvoering. Je leest het in onze partijdige kieswijzer.

Laat je stem klinken. We zijn met velen. Zet nu de volgende stap. Doe met ons mee en stem 16 maart D66 Waalre.

Partijdige kieswijzer: D66 en GroenLinks

Net als D66 in Waalre is GroenLinks een groene partij. In Waalre echter heeft het klimaatprobleem voor GroenLinks geen prioriteit gehad de afgelopen jaren. Dat is zonde want er liggen nog enorme kansen om Waalre duurzamer te maken. Andere verschillen lees je in de partijdige kieswijzer.

Laat je stem klinken. We zijn met velen. Zet nu de volgende stap. Doe met ons mee en stem 16 maart D66 Waalre.

Partijdige kieswijzer: D66 Waalre en PvdA

Net als D66 Waalre is de PvdA een sociale partij. We willen allebei gelijke kansen creëren. Dat begint voor ons bij goed onderwijs en een betaalbare woning voor iedereen. We kunnen hier samen optrekken, maar er zijn ook verschillen. Je leest het in onze partijdige kieswijzer.

Laat je stem klinken. We zijn met velen. Zet nu de volgende stap. Doe met ons mee en stem 16 maart D66 Waalre.

Partijdige kieswijzer: D66 Waalre en Aalst Waalre Belang

De verschillen tussen D66 Waalre en Aalst Waalre Belang zijn op sommige onderwerpen groot. Als het gaat over bestuur, samenwerkingen en het klimaat. Toch kunnen we op andere onderwerpen als burgerparticipatie wel met elkaar optrekken waarover je meer leest in deze partijdige kieswijzer.

Laat je stem klinken. We zijn met velen. Zet nu de volgende stap. Doe met ons mee en stem 16 maart D66 Waalre.

Partijdige kieswijzer: D66 en CDA

Het CDA in Waalre is een conservatieve partij met christelijke wortels. D66 in Waalre is een sociaal-liberale partij. Ons doel is om mensen meer keuzevrijheid te geven. Op thema’s als cultuur en duurzaamheid hebben we elkaar de afgelopen jaren gesteund. Toch zijn er ook duidelijke verschillen. Je leest er alles over in onze partijdige kieswijzer.

Laat je stem klinken. We zijn met velen. Zet nu de volgende stap. Doe met ons mee en stem 16 maart D66 Waalre.

Partijdige kieswijzer: D66 en VVD

De VVD in Waalre is een conservatieve partij met liberale wortels. D66 in Waalre is een sociaal-liberale partij. Ons doel is om mensen meer keuzevrijheid te geven. Iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Ook op een thema als duurzaamheid verschillen we duidelijk waar D66 voor de toekomst kiest. Je leest er alles over in onze partijdige kieswijzer.

Laat je stem klinken. We zijn met velen. Zet nu de volgende stap. Doe met ons mee en stem 16 maart D66 Waalre.