Aandacht voor wonen en zorg

De rijksoverheid heeft aan alle gemeenten gevraagd om medio 2021 een woonzorgvisie te hebben en deze eind 2021 te vertalen in concrete prestatieafspraken. D66 heeft het college schriftelijk gevraagd wanneer deze visie aan de Raad wordt voorgelegd.

Toenemende behoefte zorgwoningen

De komende jaren groeit de behoefte aan woningen in combinatie met zorg. Het aantal statushouders neemt toe en sinds kort moeten gemeenten zelf de huisvesting voor andere kwetsbare doelgroepen organiseren. De grootste groei komt door de snelle vergrijzing en de daardoor veranderende woonbehoefte. Raad en college moeten dus doordachte keuzes maken in aantallen gecombineerd met type woning. Het college is zich hier van bewust en heeft in april 2021 een brief naar de Raad gestuurd. Daarin staat vermeld dat er een woonzorgvisie komt, echter zonder datum te noemen.

Inzicht en kennis nodig

D66 raadslid Jolien Schroot: ‘We bouwen huizen voor lange tijd dus we moeten goed weten hoe en wat we bouwen, ook voor mensen met een zorgvraag. Het is goedkoper, mensvriendelijker en duurzamer om een deel van de nieuw te bouwen woningen direct geschikt te maken voor rollatorgebruikers dan om, naderhand, bestaande woningen op kosten van de gemeenschap aan te passen. Ik wil graag weten wanneer die woonzorgvisie op tafel ligt.’ In de nieuwe plannen van Starrenburg 3, Segaar/Arsenaal en het Fortuijn (Intratuin) is ruimte voor zorgwoningen. Het is nog onduidelijk of vraag en aanbod op elkaar aansluiten, zowel in het koop als het huursegment. Ook hier vraagt D66 om meer duidelijkheid.

Bouwen completer

‘Er komen veel nieuwe eisen op gemeenten, ontwikkelaars en corporaties af zowel bij renovaties als nieuwbouw. We willen liefst alle woningen duurzaam, zorgbestendig, veilig, natuurinclusief, klimaatadaptief, betaalbaar en via geslaagde participatieprocessen realiseren.’ vervolgt Schroot. ‘Ik realiseer me dat deze ‘bouwtransitie opgaven’, gestructureerd aangepakt moeten worden omdat onze ambtelijke capaciteit beperkt is. Onze ambities zijn terecht hoog om het de generaties na ons niet moeilijker te maken, maar we moeten ook realistisch zijn. Samenwerking met de regio is cruciaal om kennis te delen, daar kan niet vaak genoeg op gewezen worden. Om als raadslid onderbouwde besluiten te nemen hebben we vlot de woonzorgvisie nodig.’ aldus Schroot, tweede op de D66lijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 14, 15 en 16 maart.