Progressief akkoord

Voor u ligt het Progressief Akkoord: een serie concrete voorstellen van de vier progressieve fracties om Voorschoten beter en mooier te maken.

We zien dit akkoord als een uitnodiging. In eerste instantie aan het college en de andere fracties in de raad, om gedeelde ambities en voorstellen samen verder uit te werken. Het is ook vooral een uitnodiging aan onze vele betrokken inwoners en organisaties, die zich op allerlei manieren inzetten voor ons dorp. We zijn erg blij met alle suggesties en ideeën die zij de afgelopen tijd met ons deelden.
In de komende jaren willen we samen met hen werken aan praktische manieren om ons dorp verder te brengen.

Arnold Posthuma (fractievoorzitter PvdA), Erik Maassen (fractievoorzitter SP), Albert Deuzeman (fractievoorzitter GroenLinks) en Adriaan Andringa (fractievoorzitter D66)

Het progressieve akkoord


Lees hier het progressief akkoord van de 4 partijen.