Kunst, cultuur & erfgoed, recreatie & toerisme

De theaters en culturele verenigingen drijven op vrijwilligers en hebben vaak blijvende ondersteuning nodig. Om een bruisende cultuurregio te blijven, moeten we structureel meer geld uittrekken om het kunst- en cultuuraanbod te versterken.
Natuurlijk willen we ook bij de uitingen van kunst en cultuur in de gemeente rekening houden met de ecologische impact.

Wat zijn de trends en ontwikkelingen?

Vijfheerenlanden is een bruisende cultuurregio. Met het Nationaal Glasmuseum in Leerdam en het Stedelijk Museum in Vianen komen jaarlijks veel toeristen naar de gemeente. Samen met de theaters in Leerdam en Vianen, theatergroepen, muziekverenigingen, beeldend kunstenaars, de glasblazerijen en vele cultuurmakers die onze gemeente rijk is maken zij Vijfheerenlanden veelzijdiger. Vijfheerenlanden heeft een uitgebreid verenigingsleven. Zonder ondersteuning van de gemeente is dit alles niet mogelijk.
De gemeente heeft vele monumenten en ander cultureel erfgoed dat beschermd moet worden. Historische stadjes en dorpen die ons veel kunnen vertellen over onze geschiedenis en die we alleen al om die reden niet verloren mogen laten gaan. Ook het cultuurlandschap van Vijfheerenlanden is een belangrijk hoofdstuk in het verhaal van onze geschiedenis.
De ’merken’ Leerdam Glasstad en Vianen Vrijstad worden steeds sterker. Daarnaast is de profilering Tussen Lek en Linge een steeds krachtiger manier om de schoonheid van het gebied onder de aandacht te brengen.

Hoe ziet D66 dat?

Musea en podia zijn toeristische trekpleisters, maar ook ‘vrijwilligershavens’. Verenigingen, cultuurorganisaties en culturele initiatieven brengen mensen in vele opzichten samen.
Vijfheerenlanden is dus gebaat bij een rijk verenigingsleven, ook op cultuurgebied. Muziek- en toneelverenigingen spelen een onmisbare rol in de sociale samenhang van onze gemeente. Ondersteuning door de gemeente is alleen al om die reden geen franje, maar een goede investering in de samenleving als geheel. Het kunst- en cultuurfonds, dat mede door D66 Vijfheerenlanden werd ingesteld om culturele initiatieven te kunnen ondersteunen, helpt daaraan mee. En dat willen we blijven doen. Met het fonds ondersteunen we onze schrijvers, ontwerpers en cultuurmakers hun plannen uit te voeren.

Om het Nationaal Glasmuseum voor Leerdam te behouden zijn investeringen in de toekomst nodig. Wij willen het museum daarbij ondersteunen waar mogelijk. Ook het Stedelijk Museum Vianen willen wij ondersteunen haar toekomstplannen te verwezenlijken. Theater Vianen heeft de ambitie en de potentie een grotere, regionale aantrekkingskracht te krijgen. Stadspodium Go in Leerdam moet vooral worden geholpen om meer Leerdammers te bereiken. Ook andere, kleinere podia moeten worden gekoesterd. Denk daarbij aan ’t Pakhuis in Vianen.

De profilering van Vianen Vrijstad en Leerdam Glasstad blijft bestaan, maar we zetten vooral in op regiomarketing door het merk Tussen Lek en Linge uit te dragen en invulling te geven. Het verhaal van de streek, verteld door ons prachtige cultuurlandschap, is een aanleiding om een nieuw, streekeigen merk te verzinnen, of om aan te sluiten bij bestaande initiatieven in die richting.

Hoe willen we dat doen?

Om een bruisende cultuurregio te blijven, moeten we structureel meer geld uittrekken om het kunst- en cultuuraanbod te versterken. Dit zijn investeringen die zich op economisch en sociaal vlak terugverdienen. Maar het versterken van ons cultuurprofiel is niet alleen een kwestie van meer geld. Aandacht en waardering zijn evenzeer belangrijk – net als de wil om mooie plannen mogelijk te maken. Samen zetten we cultuur op de kaart.

Door het Nationaal Glasmuseum naar de binnenstad van Leerdam te halen wordt het Glasmuseum veel meer een uithangbord voor de stad. Goede belichting, binnenklimaat, beveiliging en vitrines is een cruciale voorwaarde om bruiklenen van andere musea aan te kunnen vragen. De programmering van het Glasmuseum wordt daarmee dynamischer en veelzijdiger. Een goed bezocht Glasmuseum betekent dan ook een goed bezocht Leerdam. Voor de ondernemers in de binnenstad kan dat een belangrijke versterking betekenen. En ook het Stedelijk Museum Vianen kan ondersteuning gebruiken. Het huidige pand is te klein voor de ambities van het museumbestuur. Met een grotere plek zou het Stedelijk Museum Vianen de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Vianen nog meer kunnen vergroten. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een plek in het voormalige stadhuis in Vianen.

De theaters en culturele verenigingen drijven op vrijwilligers en hebben vaak blijvende ondersteuning nodig. De gemeente kan hier op verschillende manieren een rol spelen in het ondersteunen en meedenken met de vrijwilligers, die een groot deel van deze faciliteiten draaiende houden. Maar ook door het toekennen van subsidies.
Wij helpen scholen om cultuureducatie vorm te geven. We doen dat in samenspraak met de professionele educatiepartners en de provincie Utrecht – en zoveel mogelijk met lokale partijen als muziekverenigingen, cultuurplaatsen en musea.
Natuurlijk willen we ook bij de uitingen van kunst en cultuur in de gemeente rekening houden met de ecologische impact. De natuur mag geen schade ondervinden bij bijvoorbeeld festivals en evenementen. Maar ook bij het plaatsen van kunst in de openbare ruimte moet er aandacht zijn voor duurzaamheidsaspecten. De gemeente heeft hier ook een rol in als vergunningverlener.

Het bestaande profiel Glasstad Leerdam heeft een nieuwe impuls nodig op basis van frisse, creatieve ideeën. We doen daarbij nadrukkelijk een beroep op jonge creatieven en onderwijsinstellingen. De Glasstad moet aantrekkelijker worden gemaakt voor high-end galeries en evenementen en een bredere doelgroep. We moeten ook inzetten op facilitatie : voor jonge mensen moet het aantrekkelijker worden het ambacht van glasblazer te willen leren. Dit ambacht wat zo kenmerkend is voor Leerdam dreigt anders te verdwijnen.

Het maken van een eigen streekmerk kan een middel zijn ons cultuurlandschap en de daarbij horende (boeren)activiteiten een gezicht naar buiten te geven. Een activiteit die door de inwoners of door de citymarketeers (die eigenlijk regiomarketeers zouden moeten heten!) kan worden opgepakt.. Op deze manier kunnen we dat wat onze regio voortbrengt aantrekkelijk maken voor toeristen en scheppen we mogelijkheden voor boeren op een verantwoorde manier hieraan bij te dragen.